Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Oficjalnie otwarto drogę powiatową nr 4521E w Załęczu Małym i w Załęczu Wielkim

21 września 2022 | Wydarzenia

W dniu 16 lutego zostały ogłoszone dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach Rządowego Funduszu przyznano środki w wysokości 959.961,00 zł. na remontu drogi powiatowej nr 4521E w miejscowościach Załęcze Małe i Załęcze Wielkie, wkład własny samorządu gminy i powiatu natomiast wyniósł po około 334.000 złotych.

W czwartek, 17 lutego, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu odbyło się spotkanie posła na Sejm RP Pawła Rychlika z władzami samorządowymi powiatu i gmin gdzie symboliczny czek od posła, w imieniu Wójta Gminy Pątnów Jacka Olczyka, odebrała Sekretarz Gminy Pątnów Iwona Napieraj, o czym pisaliśmy – tutaj.

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe i Załęcze Wielkie, gm. Pątnów” zrealizowane zostało z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja objęła roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi w tych dwóch miejscowościach na odcinkach o łącznej długości 2,37 km.

Z końcem sierpnia zakończyły się prace odtwarzające nawierzchnię drogi polegające na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ścięciu poboczy oraz ponownym ułożeniu warstwy nawierzchni drogi i pobocza, odtworzeniu zdeformowanych i uszkodzonych krawędzi drogi wraz z nadbudową drogi oraz odtworzeniu poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa.

Remont drogi ma się przyczynić przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa podróżujących, zwiększenia mobilności mieszkańców, skrócenia czasu dojazdu mieszkańców do pracy, posesji, firm, szkoły i przedszkola jak również pozwoli na szybszy dojazd do lasów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Oficjalny odbiór drogi przez Wójta Gminy Pątnów Jacka Olczyka oraz Starostę Powiatu Wieluńskiego Marka Kielera nastąpił w dniu 13 września a w dniu 20 września drogę oficjalnie oddano do użytku. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili i uroczyście przecięli wstęgę, oprócz Wójta, m. in.: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik oraz Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos.

Podczas oficjalnego otwarcia drogi powiatowej nr 4521E nie zabrakło także Starosty Powiatu Wieluńskiego Marka Kielera, Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby oraz samorządowców Gminy Pątnów i Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz przedstawicieli wykonawcy.

Inwestycję za kwotę 1.666.665,74 zł. zrealizowała firma PUH DOMAX z Boronowa. Gmina Pątnów na ten cel, oprócz pozyskanego dofinansowania w wysokości 959.961,00 zł., otrzymała pomoc finansową z powiatu wieluńskiego w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń