Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

20 września 2022 | Wydarzenia

18 września odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

Podczas zebrania wybrany został nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Do Zarządu weszli: Halina Gniłka, Anna Nowakowska, Małgorzata Walczak, Ewa Pabisiak – Matuszczyk, Renata Mastalerz, Bogusław Nowak. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Bogusława Wiluś, Anna Rozmarynowska, Wacław Urbaniak.

W roku 2021, mówiła Prezes Halina Gniłka, wpływ na pracę Zarządu TPMWD w Ożarowie miała epidemia i restrykcje z nią związane, które tak naprawdę zamknęły wszystkich w domach, zredukowały spotkania a większą część działalności przeniosły do internetu. Restrykcje zamroziły wiele zaplanowanych działań.

W związku z zawieszoną działalnością nie były również pobierane składki członkowskie za 2021. Towarzystwo, jako inicjatywa społeczna z bardzo niewielkim budżetem, działające przede wszystkim w oparciu o wolontariat i społeczne zaangażowanie, tak jak pozostałe organizacje pozarządowe musiała całkowicie zaprzestać swojej, już i tak znikomej, działalności.

Ponadto, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w 2022 r. terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone, zwolniono z obowiązku zebrań, przedłużono kadencję Zarządów. Zarząd Towarzystwa wywiązał się jednak z obowiązku terminowego złożenia sprawozdań finansowych za rok 2020 i 2021.

Ustępująca Prezes poinformowała uczestników zebrania o ilości odbytych zebrań Zarządu. W tym czasie odbyły się cztery posiedzenia, wszystkie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, za co serdecznie podziękowała Dyrektorowi Janowi Książkowi. Prezes złożyła także podziękowania wszystkim członkom Towarzystwa, kierownictwu MZW oraz MWD w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie złożyła także podziękowanie byłemu Prezesowi Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Andrzejowi Chowisowi za umożliwienie pozyskiwania funduszy na rzecz kultury Ziemi Wieluńskiej oraz wszystkim tym, którzy przekazali 1 % podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa w roku 2021.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń