Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczysta Msza święta w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu

2 sierpnia 2022 | Wydarzenia

W parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu odbyła się uroczysta Msza święta połączona z poświęceniem nowego ołtarza.

Na przepiękną koncelebrowaną Eucharystię połączoną z poświęceniem nowego ołtarza, nowego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej (namalował ją Paweł Wasik) i chrzcielnicy, odprawioną przez przybyłych kapłanów na czele z biskupem Antonim Długoszem, przybyli wierni z parafii św. Józefa.

Na uroczystą Eucharystię przybyły także siostry Bernardynki i Antoninki, przedstawiciele władz samorządowych, jednostki OSP z pocztami sztandarowymi, chór parafialny z organistą Szymonem Blajerem, hejnaliści z Jasnej Góry, członkowie Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej.

Wszystkich przybyłych na uroczystość ks. bp Antoni Długosz przywitał słowami z wiersza Jana Lechonia „Matka Boska Częstochowska” ks. proboszcz Adam Sołtysiak. Ks. biskup nawiązując do tekstów liturgicznych, wybranych na okoliczność poświęcenia ołtarza i wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej z Ewangelią wg św. Łukasza o cudzie w Kanie Galilejskiej przybliżył historię przybycia ikony Matki Bożej na Jasną Górę i Jej obecność tak ważną dla narodu polskiego, przypomniał także Jej słowa wypowiedziane do sług:- posługujących na weselu -uczyńcie wszystko co Syn mój powie oraz słowa św. Jana Pawła II rozpoczynającego pontyfikat: – nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi.

Dziś Matka Boża Częstochowska zawitała do waszego kościoła, zamieszkała obok św. Józefa i Chrystusa. Od dziś wasz kościół stał się domem nazaretańskim, niech stanie się także sanktuarium maryjnym na terenie Wielunia. Przychodźcie i módlcie się do niej, patrzcie w jej smutne i zatroskane oczy i zawierzcie Jej tak jak zawierzył św. Jan Paweł II i błogosławiony kard. Stefan Wyszyński.

W dalszej części nastąpił moment poświęcenia ołtarza i wizerunku Matki Bożej. Uroczystemu poświęceniu towarzyszyły jasnogórskie fanfary. Epilogiem uroczystości były: Akt Zawierzenia Matce Bożej odmówiony przez ks. bpa Antoniego Długosza, odczytanie Aktu Poświęcenia Obrazu i ołtarza przez ks. wikariusza oraz podziękowanie wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń