Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Prof. UŁ Radosław Janiak z wykładem w wieluńskim muzeum

1 sierpnia 2022 | Wydarzenia

W dniu 28 lipca Muzeum Ziemi Wieluńskiej gościło dr hab. Radosława Janiaka, profesora Uniwersytetu Łódzkiego oraz grupę jego studentów, uczestniczących w badaniach archeologicznych na terenie podwieluńskiej Dąbrowy w 2021 roku.

Wykład „Archeologicznymi ścieżkami od Kurowa do Dąbrowy” prof. Janiaka dotyczył zarówno zamierzchłej przeszłości, tj. osad kultury łużyckiej na szlaku handlowym między Widoradzem a Wieruszowem, jak i przeszłości nieco bliższej dzisiejszym czasom, czyli badań prowadzonych przez Profesora na ziemi wieluńskiej.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2021 r. doprowadziły do odkrycia między innymi dwóch grobów: jeden datowany na IV okres epoki brązu, drugi na młodszą fazę wczesnej epoki żelaza. Wykopaliska potwierdziły dwukrotne użytkowanie cmentarzyska przez ludność kultury łużyckiej. Odnaleziony chronologicznie młodszy pochówek, wielopopielnicowy, dostarczył cennych przedmiotów metalowych, m. in.: żelaznych sierpów i bransolety z brązu.

Spotkanie stało się okazją do refleksji na temat wyjątkowego bogactwa ziemi wieluńskiej, jeśli idzie o materiały archeologiczne, ale także do wspomnień na temat znakomitych badaczy przybywających tu w przeszłości. 94 lata temu był tutaj Konrad Jażdżewski, który jako student prehistorii Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1927 – 1928 przeprowadził badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury łużyckiej na stanowisku II w Dąbrowie pod Wieluniem.

Owocem tych prac było odkrycie 14 grobów kultury łużyckiej, z których dwa z nich, datowane na okres halsztacki D wyróżniały się bogatym, prestiżowym wyposażeniem. Znaleziono w nich: groty włóczni, liczne żelazne klamry pasów, żelazne noże, zapinki.

Wiele z pozyskanych wtedy zabytków zaginęło w trakcie II wojny światowej (czytamy na stronie Instytutu Archeologii UŁ). Po wykładzie, goście z przewodnikiem zwiedzili wystawy wieluńskiego Muzeum.

opracowanie: Zofia Białas
źródło: MZW w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń