Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

„W służbie Wielunia i Ziemi Wieluńskiej. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe 1999-2014”

25 lipca 2022 | Wydarzenia

Na wieluńskim rynku wydawniczym ukazała się nowa książka profesora Tadeusza Olejnika zatytułowana „W służbie Wielunia i Ziemi Wieluńskiej. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe 1999-2014”.

Książka jest zapisem historii Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego w okresie 15-lecia jego funkcjonowania pod kierownictwem Autora i zarazem założyciela, jest zapisem aktywności, która przyniosła uznanie w świecie polskiej nauki i kultury.

Kierując się hasłem: „opowiedz swoją historię, zanim zrobią to za ciebie inni” profesor Tadeusz Olejnik przybliżył wielunianom wszechstronną działalność naukową i popularyzatorską Towarzystwa, chroniąc w ten sposób od niepamięci działalność stowarzyszenia, które od chwili swego powstania zapisało piękne karty w służbie nauki i kultury, którego poczynania naukowe i wydawnicze wzbogaciły i spopularyzowały wiedzę o Wieluniu i historycznej ziemi wieluńskiej, promowały miasto Wieluń i region wieluński.

Książka jest podziękowaniem dla członków Zarządu i aktywnych członków, którzy w czasie 15 lat działalności wprowadzili Wieluńskie Towarzystwo Naukowe do rzędu najprężniejszych stowarzyszeń tego typu w kraju i do uznania go przez instytucje naukowe i reprezentujących je wybitnych naukowców: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. zw. dr hab. Bohdan Walczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (prof. zw. dr hab. Stanisław Kozłowski), Uniwersytet Wrocławski (prof. zw. dr hab. Andrzej Zawada), Uniwersytet łódzki ( prorektor, prof. zw. dr hab. Tadeusz Krzemiński), Akademia Jana Długosza w Częstochowie (ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek, prof. zw. dr hab. Ryszard Szwed), Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne we Wrocławiu (prof. Anatol Omelaniuk).

Książka jest również wyrazem wielkiej wdzięczności wobec władz samorządowych wszystkich szczebli oraz wobec pracowników wielu lokalnych instytucji, wspierających bogatą działalność wydawniczą (Albumy, Rocznik Wieluński, Monografie gmin ziemi wieluńskiej, Nagroda im. Jana Długosza), działalność oświatową i kulturalną WTN, na którą złożyły się sesje naukowe i popularnonaukowe, upamiętnienie rocznic i wydarzeń (70. rocznica wybuchu II wojny światowej i zniszczenia miasta Wielunia), odczyty i zebrania naukowe, upamiętnianie innych rocznic i wydarzeń.

W książce znajdziesz także informacje o współpracy Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego z organizacjami społecznymi i towarzystwami naukowymi. Całość uzupełniają Aneksy: Protokół zebrania założycielskiego WTN, Uchwała z dnia 18 listopada 1999 o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą WTN, Lista członków zebrania założycielskiego WTN, Statut WTN w Wieluniu, Kalendarium ważniejszych wydarzeń 1999-2014, Bibliografia WTN 1999-2014, Kronika fotograficzna.

Wszystko to sprawia, że weźmiesz do ręki bardzo cenną książkę, kolejny przyczynek do historii miasta Wielunia. Zachęcamy do lektury.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń