Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Anna Freus dyrektorem wieluńskiego szpitala

25 lipca 2022 | Wydarzenia

Od sierpnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ma nowego dyrektora.

W dniu 14 lipca komisja konkursowa zadecydowała, że zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu przechodzi w ręce Anny Freus. O decyzji komisji konkursowej publicznie powiadomił, podczas konferencji prasowej w szpitalu, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba.

14 lipca 2022 r. po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ komisja konkursowa zdecydowała, że najlepiej przygotowaną i znająca placówkę jest pani Anna Freus. Do urzędu wpłynęły dwie oferty, jednak po analizie dokumentów druga oferta ze względu na braki formalne została odrzucona.

W 2020 r. po rezygnacji z pracy dyrektora SP ZOZ w Wieluniu Janusza Atłachowicza do czasu konkursu na dyrektora, pełniła obowiązki dyrektora. Wtedy za jej kandydaturą przemawiała znakomita znajomość samego SP ZOZ w Wieluniu, finansów oraz planów na przyszłość placówki, albowiem kandydatka wówczas pracowała w SP ZOZ na stanowisku głównego księgowego.

W dniu 7 września 2021 r. nowym dyrektorem SP ZOZ w Wieluniu został Marek Augustyn. W marcu 2022 r. po rezygnacji z pracy dyrektora SP ZOZ w Wieluniu Marka Augustyna do czasu konkursu na dyrektora szpitalem zarządzał – wicedyrektor dr Wojciech Ordon.

Pani Anna Freus od 14 marca br. (ponownie) do czasu konkursu na dyrektora, pełniła obowiązki dyrektora w SP ZOZ w Wieluniu, a od sierpnia 2022 r. już po raz drugi przejmie stery tej placówki.

– czytamy o Annie Freus na stronie Powiatu Wieluńskiego

Do czasu konkursu, na wyłonienie nowego dyrektora wieluńskiego szpitala, obowiązki pełniła również Anna Freus, która wcześniej zdążyła rozwiązać umowę z burmistrzem Wielunia, gdyż w Urzędzie Gminy w Wieluniu zajmowała stanowisko skarbnika.

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń