Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

I miejsce dla zespołu „Ożarowianeczki” na XXVIII Festiwalu „Dziecko w Folklorze”

10 lipca 2022 | Wydarzenia

Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa odniósł sukces na XXVIII Festiwalu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim.

Dwoma pieśniami: pieśnią obrzędową „Z gaikiem idziymy” i kołysanką „Luleze mi lulej” zespół „Ożarowianeczki” wyśpiewał podczas festiwalu I nagrodę oraz dużego drewnianego klepoka.

Historia Festiwalu

Festiwal „Dziecko w Folklorze” (forma konkursowa) został zainicjowany w 1991 roku przez Alinę Szymczyk – ówczesną dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. Jego głównym celem było inspirowanie osób dorosłych związanych z unikalną kulturą ludową do aktywnego przekazywania młodemu pokoleniu tradycji i zwyczajów swoich przodków.

Od lat festiwal popularyzuje i ochrania zanikające gatunki folkloru słownego i muzycznego związane z tematyką dziecięcą. Należą do nich: kołysanka, pieśń pasterska, dziecięca pieśń sieroca, pieśń obyczajowa o dziecku, gry i zabawy, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące najmłodszych. Festiwal wyróżnia od innych festiwali to, że dotyczy wyłącznie tematyki dziecięcej w kulturze ludowej.

Co roku do Baranowa Sandomierskiego na Festiwal „Dziecko w Folklorze” przybywa około 400 osób. Najwięcej uczestników – prawie 1200 osób z 11 województw– zgromadziła VII edycja festiwalu (wówczas dołączyła do regulaminu kategoria taneczna).

Atrakcyjność festiwalu podnoszą imprezy towarzyszące: wystawa rękodzielnictwa twórców ludowych, warsztaty otwarte dla wszystkich z twórczości ludowej, warsztaty etnograficzne dla instruktorów występ gościa festiwalu tzw. „Gwiazdy wieczoru”. (Orkiestra Świętego Mikołaja, Kapela Wujka Idziego, Orkiestra Dni Naszych).

Na XXVIII Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” przyjechało do Baranowa Sandomierskiego około 350 dużych i małych, opiekunów, instruktorów, wśród nich: tancerze, soliści śpiewacy, instrumentaliści, grupy śpiewacze, grupy obrzędowe i kapele.

Jednym słowem prawdziwe święto folkloru. Zjechali się z najróżnorodniejszych zakątków Polski (łódzkie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podkarpackie) reprezentując i wiernie oddając charakter kulturowy regionu, z którego przybyli.

Sukces Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa

Jury XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „Dziecko w Folklorze” odbywającego się w dniach 18 – 19 czerwca 2022 roku w Baranowie Sandomierskim oceniając dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz biorąc pod uwagę wartości etnograficzne, wykonawcze i artystyczne postanowiło przyznać W KATEGORII GRUP ŚPIEWACZYCH: I nagrodę oraz dużego drewnianego klepoka Zespołowi Wokalnemu „Ożarowianeczki” z Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa.

Jury obradowało w składzie:

  • prof. dr hab. Jan Adamowski – językoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
  • dr Jolanta Dragan – etnograf i muzyk, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
  • dr Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zespół wystąpił w składzie:

  • Julia Smolnik,
  • Magdalena Baziur,
  • Wiktoria Krajcer,
  • Julia Paluszczak.

W czasie konkursu zaśpiewał gwarą 2 pieśni: pieśń obrzędową „Z gaikiem idziymy” i kołysankę „Luleze mi lulej”. Kierownikiem zespołu jest od 26 lat Halina Gniłka – dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie. Instytucją patronującą jest Dom Kultury w Ożarowie.

źródło: XXVIII Festiwal „Dziecko w Folklorze” FB

fot. i info. o sukcesie zespołu „Ożarowianeczki”
Halina Gniłka opiekun zespołu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń