Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wieluńskiego

27 czerwca 2022 | Wydarzenia

W dniu 27 czerwca odbyła się LVI sesja Rady Powiatu w Wieluniu, podczas której Zarząd Powiatu Wieluńskiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

Podczas sesji radni debatowali mi. in. nad raportem o stanie Powiatu Wieluńskiego za 2021 rok. W roku 2021 zrealizowano wiele inwestycji i projektów, w dużej mierze z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych, dzięki aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej, źródeł krajowych oraz dzięki dobrej współpracy z gminami naszego powiatu.

Następnie Rada Powiatu w Wieluniu przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Wieluniu wotum zaufania. W debacie nad raportem o stanie Powiatu Wieluńskiego głos mogli zabrać również mieszkańcy powiatu. Zwieńczeniem głosowania nad wykonaniem budżetu za 2021 rok było natomiast przyznanie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

W imieniu Zarządu Powiatu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za obdarzone zaufanie. Na pewno jest to dużą motywacją do jeszcze większej, bardziej wytężonej pracy dla Zarządu i wsłuchiwanie się również w wasz głos.

Jesteście najbliżej mieszkańców, wiecie jakie są ich potrzeby, a my w miarę możliwości finansowych będziemy starać się te potrzeby realizować. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

– podziękował podczas sesji Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler

W roku 2021 na terenie powiatu wieluńskiego wykonano wiele inwestycji w różnych dziedzinach, w tym przebudowano odcinki dróg powiatowych na kwotę 7 mln 858 tys. 504 zł. 51 gr.:  odcinek drogi nr 4510E o długości 3,052 km, nr 4529E o dł. 10,104 km, nr 4536E o dł. 12,86 km, nr 4507E o dł. 663 m, nr 4535E o dł. 684 m oraz nr 4503E.

W tej kwocie wykonano także bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach: nr 4510E – 3 przejścia oraz nr 4545E – 1 przejście, wyremontowano odcinek drogi nr 4503E i wybudowano chodnik o dł. 947 m w ciągu drogi powiatowej nr 4514E.  Ogółem po stronie dochodów Powiat miał ponad 107 mln. zł. Szczegółowy raport o stanie Powiatu Wieluńskiego za 2021 rok można znaleźć pod linkiem: tutaj.

Podczas głosowania, w dniu 27 czerwca w trakcie LVI sesji Rady Powiatu w Wieluniu, w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium, na obecnych 17 radnych, 16 głosowało za absolutorium, nikt nie był przeciw a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń