Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

35-lecie Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego w Ożarowie

27 czerwca 2022 | Wydarzenia

W dniu 25 czerwca w Domu Kultury w Ożarowie zorganizowano uroczystość z okazji 35. rocznicy powstania i działalności Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego w Ożarowie.

„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli; uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów.”– te słowa św. Bazylego mogą być pięknym mottem działalności zespołu.

Podczas wydarzenia zespół zaśpiewał 10 piosenek ze swojego repertuaru: „Ożarowiankę”, „Rybecki”, „Kapustę”, „Drebny dysc pado”, „Ta nasza młodość”, „Zaśpiewaj słowiku”, „Komratecko coś zrobiyła”, „Na tym naszym polu”, „Świeci miesiąc, świeci” oraz „Tańcz z nami nasze życie”.

Zespół Śpiewaczy w Ożarowie, powstał w lutym 1986 roku, co potwierdza wpis do kroniki. Kierowanie i opiekę nad zespołem przejęła Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Teresa Sołtysiak. Dla osiągnięcia dobrego poziomu artystycznego zaproszono do współpracy instruktora, pana Ireneusza Mieszkalskiego, który ze znajomością rzeczy rozpoczął organizację kapeli ludowej przy Zespole Śpiewaczym.

Stopniowo wzbogacał się program artystyczny Zespołu, który prezentowany był podczas uroczystości okolicznościowych na terenie Gminy Mokrsko, a następnie powiatu wieluńskiego oraz powiatów ościennych, jak również na terenie całego kraju. Dzięki pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury, zakupiono dla zespołu oryginalne kostiumy wieluńskiego stroju ludowego.

Dzięki efektownemu ubiorowi scenicznemu Zespół nie tylko budził zainteresowanie pieśniami ludowymi, śpiewanymi oryginalną gwarą wiejską ale także pięknym wyglądem. Stopniowo poszerzał się program zespołu. Weszły do niego także widowiska artystyczne, odtwarzające stare, często już zapomniane zwyczaje i obrzędy ludowe.

Po zakończeniu pracy z zespołem panów Ireneusza a następnie Bogdana Mieszkalskich w 1997 r. funkcję instruktora objęła pani Irena Gruszka a następnie w roku 1999 członkini zespołu pani Wanda Majtyka, która zakończyła swoją pracę w 2016 r. Funkcję instruktora objął ponownie pan Bogdan Mieszkalski i kontynuuje ja do dziś.

Po pani Teresie Sołtysiak funkcję kierownika zespołu objęła pani Grażyna Hadryś a po niej, pięć lat temu Irena Wydmuch. W ostatnich latach Zespół, w celu złapania takiego „świeżego oddechu”, zmienił znacznie swój repertuar, na chwilę odchodząc od przygotowywania sztuk i przedstawień a zajął się na powrót śpiewem, który przyciąga nowe osoby.

Na dzień dzisiejszym zespół to dosyć liczna grupa licząca 21 stałych członków i kilka osób okazjonalnie wspierających zespół. Ostatnie lata to dla zespołu i wszystkich trudny okres, to czas borykania się z trudnościami związanymi z pandemią koronawirusa. Nie ominął on również całego zespołu. To czas, w którym nastąpiło praktycznie całkowite zawieszenie działalności zespołu.

Jednak członkowie zespołu byli w ciągłym kontakcie i nadzieja na kolejne spotkanie i wznowienie działalności, prowadzenie prób i występy, pozwoliła przetrwać ten trudny czas a powrót był prawdziwą terapią. Członkowie zespołu cieszą się, że udało się wszystkim zebrać by móc, miejmy nadzieję na kolejne lata aby tworzyć zespołową rodzinę.

Aby tak jak przed pandemią i po złagodzeniu obostrzeń występować podczas wielu uroczystości wiejskich, gminnych i powiatowych oraz aby uświetniać również imprezy organizowane na terenie ościennych gmin i powiatów.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Bogdan Mieszkalski – instruktor,
 2. Beata Mieszkalska,
 3. Katarzyna Sikorska,
 4. Danuta Młynarczyk,
 5. Irena Wydmuch – kierownik zespołu,
 6. Andrzej Marciniak,
 7. Justyna Kramarczyk,
 8. Tomasz Owczarek,
 9. Danuta Stoparek,
 10. Maciej Majchrowski,
 11. Maria Majchrowska,
 12. Wiesława Hadyś,
 13. Edyta Zadworna,
 14. Jakub Rzeźnik,
 15. Bożena Kostrzewa,
 16. Dagmara Golińska,
 17. Janusz Koźlak,
 18. Krzysztof Jarząbek,
 19. Zbigniew Ścigała,
 20. Leonilla Olejnik,
 21. Magdalena Baziur.

tekst: Irena Wydmuch
fot. Jakub Zadworny

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń