Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów – Emanuelina

17 czerwca 2022 | Wydarzenia

Przebudowana droga w dwóch gminach w naszym powiecie, Osjaków i Ostrówek, została uroczyście otwarta.

W miejscowości Drobnice, w gminie Osjaków, w dniu 13 czerwca uroczyście otwarto drogę powiatową nr 4529E Krzeczów – Emanuelina na odc. Drobnice – Raduczyce i Dębiec – Niemierzyn o długości 10,104 kilometra.

Roboty budowlane, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 4529E, dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego z Funduszu Dróg Samorządowych. Długość całej przebudowy wynosi 10 103,30 metra. Całkowita wartość zadania natomiast to 7 211 899,49 zł. a wysokość dotacji, stanowiąca 70% wartości całej inwestycji, to 5 048 329,00 zł.

Wkład własny w inwestycję podzielony został między Powiat Wieluński i gminy: Osjaków i Ostrówek i wyniósł 2 163 570,49 zł. W zakres wykonanych prac weszło poszerzenie jezdni do 5,5 metra, położenie dwóch warstw nawierzchni (wyrównawczej śr. grub. 4 cm i ścieralnej gr. 5 cm) oraz umocnienie poboczy destruktem i skropienie emulsją asfaltową.

W zakres prac weszło także wykonanie przy istniejących przystankach peronów z kostki, wyposażenie przejść dla pieszych w aktywne znaki D6 oraz ustawienie radarów ze znakiem informującym o prędkości pojazdu na wjazdach do miejscowości Drobnice i Skrzynno oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni do istniejących rowów.

Pomimo wyjątkowo wietrznej i deszczowej pogody uroczystego otwarcia drogi, w dniu 13 czerwca, dokonał wójt gminy Osjaków Jarosław Trojan wraz z przedstawicielami władz rządowych, władz samorządowych naszego powiatu oraz zaproszonych gości ze środowisk lokalnych.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń