Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rekordowe dofinansowanie 120 mln zł. dla samorządów z powiatu wieluńskiego

13 czerwca 2022 | Wydarzenia

W sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się spotkanie Posła na Sejm RP Pawła Rychlika z przedstawicielami samorządów.

Podczas spotkania poseł Paweł Rychlik poinformował wszystkich zebranych, że w wyniku rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, kolejne rządowe środki w wysokości ponad 120 mln zł. trafią niedługo do samorządów naszego powiatu.

Następnie gratulując włodarzom gmin inicjatywy i pomyślnie napisanych wniosków poseł wręczył im symboliczne czeki oznajmiające przyznaną dotację. Środki finansowe, które otrzymają gminy z powiatu wieluńskiego oraz sam Powiat Wieluński spożytkowane będą na wiele inwestycji, m. in.: na przebudowę czy poprawienie jakości dróg, rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz budowę i modernizację budynków.

Środki te będą bardzo pomocne gdyż zwiększą komfort życia mieszkańców. Tym razem największą dotację w kwocie 18,7 mln zł. otrzyma Gmina Wieluń. W obecnej, drugiej edycji programu bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków samorządów w całej Polsce.

Nazwy zadań i kwoty dofinansowania:

Gmina Wieluń:

 • 18 700 000  zł. – Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłowniczej w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem.

Powiat wieluński:

 • 5 130 000 zł. – Przebudowa drogi powiatowej nr 4525E w miejscowości Bieniec, przebudowa drogi powiatowej nr 4525E Mierzyce – Łaszew oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4523E w m. Przycłapy.
 • 9 975 000 zł. – Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E w miejscowości Komorniki, w m. Zmyślona oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4508E w m. Kurów.

Gmina Biała:

 • 8 651 129,10 zł. – Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Biała.

Gmina Czarnożyły:

 • 2 945 000 zł. – Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn Kolonia.
 • 6 840 000 zł. – Budowa budynku zeroemisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn.

Gmina Konopnica:

 • 4 370 000 zł. – Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Strobin.
 • 4 500 000 zł. – Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy.

Gmina Mokrsko:

 • 7 100 000 zł. – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko – etap I.
 • 2 900 000 zł. – Odnowa centrum wsi Chotów poprzez modernizację drogi gminnej, drogi wewnętrznej i budowę oddziału przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Osjaków:

 • 3 000 000 zł. – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gabrielów, Zofia i Osjaków.
 • 4 700 000 zł. – Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osjakowie oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Raduczycach.
 • 2 600 000 zł. – Przebudowa dróg gminnych nr 117309E i nr 117310E na odcinku Kuźnica Strobińska – Kuźnica Ługowska.

Gmina Ostrówek:

 • 2 880 000 zł. – Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą tech. oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 446.
 • 5 329 500 zł. – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice.
 • 2 953 753,30 zł. – Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i remont dróg lokalnych na terenie gminy Ostrówek.

Gmina Pątnów:

 • 1 241 000 zł. – Przebudowa budynku OSP w Grębieniu.
 • 6 270 000 zł. – Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzietrzniki, gm. Pątnów.
 • 936 000 zł. – Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Załęczu Małym.

Gmina Skomlin:

 • 1 900 000 zł. – Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin.
 • 3 800 000 zł. – Przebudowa/remont dróg gminnych ul. Olszyńskiej i ul. Alfonsa Olejnika Babinicza w Skomlinie.
 • 3 800 000 zł. – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią P4 w miejscowościach Zbęk i Malinówka oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skomlinie.

Gmina Wierzchlas:

 • 3 325 000 zł. – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wierzchlas.
 • 6 650 000 zł. – Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie.
Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń