Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Konferencja o przemocy pod hasłem #Hejttoniesztuka w II LO w Wieluniu

7 czerwca 2022 | Wydarzenia

Jednym z wydarzeń związanym z obchodami jubileuszu 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu była konferencja pod hasłem #Hejttoniesztuka dla uczniów II LO.

Gościem specjalnym konferencji, przygotowanej na poniedziałek 6 czerwca, była absolwentka placówki, aktorka Joanna Osyda a prowadzącym Daniel Sibiak – dawny uczeń II LO, nauczyciel oraz dyrektor Dziennika Łódzkiego oddz. w Wieluniu, Sieradzu i Zduńskiej Woli.

W trakcie wydarzenia młodzież z II LO miała możliwość zaprezentować, przygotowaną na tę okazję, krótką scenkę wprowadzającą w tematykę spotkania. Młodzież usłyszała także w jaki sposób radzi sobie z tym problemem zaproszony gość, czyli znana szerszej publiczności i doświadczająca, podczas swojej pracy artystycznej, internetowego hejtu aktorka Joanna Osyda.

O agresji i szeroko pojętej przemocy, podczas konferencji mówiła także psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu Małgorzata Burnecka przytaczając przykłady przemocy z tragicznym zakończeniem, gdzie ofiary nie poradziły sobie z doświadczaną agresją psychiczną. Najważniejsze aby nie stać po stronie oprawców i reagować na wszystkie próby przemocy.

Podczas konferencji zorganizowanej przez II LO, Komendę Powiatową Policji w Wieluniu oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieluniu, uczniowie wyrazili swój sprzeciw wobec mowy nienawiści, prezentując hasła na przygotowanych przez siebie plakatach.

Hejt to choroba XXI wieku, dotyka dzieci, młodzież, a także znane osoby, o czym na swoim przykładzie opowiadała aktorka Joanna Osyda. Podczas konferencji uczniowie nie tylko usłyszeli, ale zobaczyli filmy promujące walkę z cyberprzemocą.

Od Moniki Klonowskiej z wieluńskiej policji dowiedzieli się, jak reagować, gdy są ofiarami cyberprzemocy oraz jakie są konsekwencje prawne, gdy są jej sprawcami. Cennych porad udzieliła młodzieży także psycholog Małgorzata Burnecka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu.

Na koniec dyrektor Renata Tatara wraz z młodzieżą i wszystkimi zaproszonymi gości zaapelowała, abyśmy nie byli niemymi świadkami hejtu i zawsze reagowali, gdy komuś w naszym otoczeniu dzieje się krzywda.

– relacjonuje wydarzenie na swoim FB społeczność II LO

Temat hejtu i mowy nienawiści, podczas spotkania, podjęła także mł. asp. Monika Klonowska z wieluńskiej policji. W konferencji wieluńską Komendę reprezentował także Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu nadkom. Adam Czerwiński oraz Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Karol Brożyna.

Organizatorami tego przedsięwzięcia było II Liceum Ogólnokształcące, które do współpracy zaprosiło wieluńskich mundurowych. Gościem specjalnym tego wydarzenia była absolwentka tego liceum aktorka Joanna Osyda. Jest ona znana szerszej publiczności z ról zagranych w popularnych serialach takich, jak „Majka” czy „M jak miłość”.

Internet stał się częścią naszego życia i jest bardzo pomocny w wielu jego aspektach. Niestety coraz częściej w świecie wirtualnym możemy się spotkać z negatywnymi, krzywdzącymi, pełnymi nienawiści komentarzami, często kłamliwymi. W życiu codziennym młodzi ludzie często mają do czynienia z sytuacjami, które mają na celu ośmieszanie, gnębienie lub obrażanie.

Hejt jest negatywnym zjawiskiem, które może przybierać różne formy. To nie tylko słowa, ale także memy, zmodyfikowane nagrania czy zdjęcia, to także używanie prześmiewczych określeń. Aby ograniczyć skale mowy nienawiści i hejtu z inicjatywy młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu odbyła się konferencja poświęcona temu zjawisku. Młodzi ludzie w trakcie tego spotkania zaprezentowali scenkę dotyczącą hejtu.

Gość specjalny konferencji aktorka Joanna Osyda w swoim wystąpieniu opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z hejtem w internecie oraz o tym, jak radzi sobie z tym problemem. Zwróciła uwagę, że jako osoba rozpoznawalna również zetknęła się z negatywnymi komentarzami w wirtualnym świecie.

Wieluńscy mundurowi w swym bloku tematycznym poruszyli aspekty prawne dotyczące hejtu w sieci. Policjanci przedstawili czym jest hejt, jakie formy może przybierać oraz jak reagować na mowę nienawiści w wirtualnym świecie. Mundurowi przedstawili jakie konsekwencje prawne można ponieść za wpisy czy komentarze pełne nienawiści i agresji wobec drugiej osoby.

Wskazali również, że nękanie, szantażowanie, publikowanie lub rozsyłanie kompromitujących informacji, zdjęć lub filmów nie jest bezkarne, a sprawcy takich czynów tylko pozornie są anonimowi. Funkcjonariusze wskazali ponadto młodym ludziom co zrobić i gdzie zgłosić się o pomoc w przypadku gdy będą świadkami, czy też ofiarami tego typu zjawiska.

O tragicznych konsekwencjach hejtu opowiedziała również psycholog Małgorzata Burnecka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu, przytoczyła przypadki, które szczególnie zapadły jej w pamięć. W swoim wystąpieniu wskazała, by nie dołączać do grup, które stosują przemoc psychiczną, starać się pomóc i nie być obojętnym wobec osób, które doświadczają negatywnych zachowań.

– relacjonuje mł. asp. Monika Klonowska z KPP w Wieluniu

Jak podaje policja hejt jest pojęciem bardzo szerokim i nie znajdziemy tego określenia w kodeksie karnym. Jednak czyny takie jak zniesławienie, znieważenie, uporczywe nękanie, groźby karalne już mogą sprawcy takich zachowań przysporzyć wielu kłopotów z prawem.

Napisać o jedno zdanie za dużo w Internecie nie jest trudno. Zasłonięci ekranem monitora hejterzy mogą czuć się bezkarnie? Uważajmy na to, co publikujemy, ponieważ wszystko w sieci zostawia ślad. Czasami nawet jedno pojedyncze słowo może wyrządzić olbrzymią krzywdę.

Hejt to przede wszystkim agresywne i nienawistne komentarze. Wyzwiska, przekleństwa, obelgi i życzenia śmierci, wypisywane na internetowych forach, mają jednak swoje granice. Tą granicą są znamiona czynu zabronionego. Ściganie większości z nich następuje na wniosek pokrzywdzonego – oznacza to, że sprawa wymaga wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Warto jest to robić, by nie dawać hejterom poczucia bezkarności.

Dziecko, będące obiektem ataków, upokorzeń i drwin innych, może nie poradzić sobie z taką trudną dla siebie sytuacją. Jeśli dotrą do nas – rodziców, pedagogów czy po prostu dorosłych, sygnały o takim dręczeniu kogokolwiek natychmiast reagujmy! Reagujmy na hejt w przestrzeni publicznej i nie zgadzajmy się niego! Szczególnie pomóżmy jeśli ofiarą hejtu są ci, którzy nie potrafią się jeszcze bronić.

Rodzaje hejtu, które policja kwalifikuje jako przestępstwo:

Artykuł 190 Kodeksu Karnego – Groźba karalna

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 190a Kodeksu Karnego – Stalking

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 207 Kodeksu Karnego – Znęcanie się

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Artykuł 212 Kodeksu Karnego – Zniesławienie

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 216 Kodeksu Karnego – Znieważanie osoby

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 257 Kodeksu Karnego – Rasizm

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 107 Kodeksu Wykroczeń

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Poniedziałkowa konferencja, w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu, była doskonałą okazją do edukowania i uwrażliwiania młodych ludzi, aby nie pozostawali bierni i reagowali na wszelkie przejawy hejtu i mowy nienawiści w wirtualnym świecie.

źródło: II LO w Wieluniu, KPP w Wieluniu i KWP w Łodzi
fot. KPP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń