Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Jubileusz 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu

3 czerwca 2022 | Wydarzenia

W dniu 2 czerwca rozpoczęły się trzydniowe uroczystości związane z 25-leciem II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 6.

Pierwszym wydarzeniem związanym z Jubileuszem była gala z udziałem absolwentów, byłych dyrektorów, przyjaciół, uczniów i obecnej kadry nauczycielskiej. W tym dniu uroczystość swoją obecnością zaszczycił Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba i Wiceburmistrz Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk.

Jubileusz swoją obecnością zaszczycił również Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu Zenon Kołodziej, Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan, Wójt Gminy Konopnica Grzegorz Turalczyk, radni, dyrektorzy szkół wieluńskich, placówek kulturalnych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi Oddział w Sieradzu, rodzice, uczniowie i wieluńskie media.

Uroczystość poprowadzili Daniel Sibiak dawny uczeń II LO, nauczyciel, dyrektor Dziennika Łódzkiego oddział w Wieluniu, Sieradzu i Zduńskiej Woli oraz uczennica II LO klasy prawniczo – dziennikarskiej Kinga Krawczyk. Uroczystość rozpoczęła się występem Chóru II LO pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego.

Przerywniki wokalne, czyli piosenki „Powrócisz tu”, „Dziwny jest ten świat”, „Lwia część” były także wkomponowane w całość gali. Wszystkie wykonywali uczniowie II LO. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego uroczystość oficjalnie rozpoczęła Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu Renata Tatara.

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler.

25 lat to już czas, po którym można dokonywać podsumowań i ocen. Można mówić o tym, co udało się dokonać i czego nie zrealizowano. Imię Patrona, Janusza Korczaka, zobowiązuje. Szkoła przy ulicy Piłsudskiego 6 jest dziś szkołą wysoko stawianą w rankingu szkół. Jej absolwenci znani są w wielu środowiskach.

Tutaj kształtowali swoje charaktery i przygotowywali się do kolejnych etapów życia. Dziś jest to szkoła nowoczesna, nadążająca za potrzebami środowiska i nowymi wyzwaniami i wymaganiami. Nie stroni od innowacji, poszukuje nowych rozwiązań i nie zapomina o tradycji.

– mówił podczas uroczystości starosta Marek Kieler

Kolejne wystąpienia to przywoływanie wspomnień przez kolejnych dyrektorów szkoły. Jako pierwszy swoimi wspomnieniami podzielił się Zenon Kołodziej, dyrektor II LO w latach 1996-2000.

Szkoła dziś ma 25 lat. Jest dzieckiem wielu przemian w systemie kształcenia w Polsce. Nie narodziła się z niczego. Przypomniał, że 1 czerwca 1998 roku szkole nadano sztandar i imię Janusza Korczaka. Wybór patrona to wynik plebiscytu. Wygrał on z proponowaną Agnieszką Osiecką.

– powiedział Zenon Kołodziej

Zenon Kołodziej przywołał postać Stanisławy Kossakowskiej, drugiej dyrektorki w latach 2000-2006. Jej postać w ciepły i barwny sposób przybliżył zebranym na uroczystości prowadzący galę Daniel Sibiak.

Jej znakiem rozpoznawczym był odcień zieleni. Pamiętam, że zawsze miała na sobie zielona broszkę i zielone cienie na powiekach. Miała szczególne poczucie humoru, znała swoich uczniów i ich potrzeby. Potrafiła ich mobilizować do działania. Na pozór groźna, w rzeczywistości dusza człowiek.

– przybliżył postać Stanisławy Kossakowskiej Daniel Sibiak

Kolejne wspomnienia przywołał Mirosław Kubiak, dyrektor w latach 2006-2013. Tu, przeplatana anegdotami sytuacyjnymi opowieść o tworzeniu Izby Pamięci Września 1939 , „Ściany Korczaka” i instalacji postumentu upamiętniającego zbrodnie niemieckie przed gmachem szkoły. Postument został wykonany we Wrocławiu wg projektu Marzeny Uryszek, nauczyciela plastyki w II LO i postawiony dzień przed 1 IX 2009 roku.

Jako ostatnia z dyrektorów głos zabrała obecna dyrektor Renata Tatara, która swój mariaż z placówką rozpoczęła w 2013 roku. Za czasów Renaty Tatary szkoła wzbogaciła się o nowe kierunki kształcenia, nawiązała współpracę m.in. z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademią Medyczną w Łodzi, firmą Wielton, SP ZOZ Wieluń, wieluńskimi mediami, a z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie.

Szkoła od 2013 roku przeszła głębokie przemiany. Wzbogaciła się o nowe pracownie, przeprowadzono szereg remontów, w tym remont sali gimnastycznej. Otwarta zostały stołówka i strefa relaksu. Rozpoczął działalność sklepik uczniowski. Szkoła pozyskała na te zadania sporo środków zewnętrznych, o czym mówiła Renata Tatara.

Gdy realizowaliśmy pierwszy projekt unijny, musieliśmy wszystkiego uczyć się od podstaw. Pamiętam, emocje były bardzo duże, pojawiały się pytania, czy podołamy. Największym wyzwaniem było rozliczenie finansowe takiego projektu, a robiliśmy to samodzielnie, więc rzuciliśmy się wówczas naprawdę na głębokie wody.

Dzisiaj widzimy, że było warto. Potem było już łatwiej, pojawiły się projekty krajowe. Nie ominęłam żadnej możliwości starania się o fundusze, nie mogłam sobie pozwolić na jakikolwiek odpoczynek bo szkoła była cały czas w potrzebie modernizowania i ulepszania. Odpoczynku nie miała też kadra szkoły.

– mówiła dyrektor placówki Renata Tatara

W trakcie czwartkowej uroczystości wręczono listy gratulacyjne pracownikom, którzy rozpoczynali pracę w szkole 1 września 1996 roku i wspólnie ze szkołą świętują swój srebrny jubileusz. Podziękowania otrzymali laureaci olimpiad ogólnopolskich z języka polskiego, historii, filozofii, konkursu krasomówczego oraz sportowcy.

Tego dnia po raz pierwszy wręczone zostały także statuetki „Ambasador II LO”, które odtąd będą stałym elementem takich wyróżnień. Statuetki otrzymali: Henryk Strózik, Tadeusz Olejnik, Joanna Osyda, Krzysztof Pogoda, Mateusz Walczak oraz Daniel Sibiak. Okolicznościowe podziękowania otrzymali też przyjaciele szkoły, osoby i instytucje współpracujące z placówką.

Szczególnie ważne w trakcie gali były głosy absolwentów, którzy niezależnie od momentu ukończenia szkoły (w ciągu 25 lat ukończyło ją 4409 absolwentów) mówili o tym, jakim splendorem szkoła cieszy się w środowisku nie tylko wieluńskim i jak na ten splendor wpływa panująca w niej atmosfera oraz relacja uczeń – nauczyciel.

Wspominający zgodnie twierdzili, że nobilitacją jest uczyć się w „Korczaku” i wybór tej szkoły jest najlepszym wyborem. W tym roku, w pierwszym naborze do szkoły zgłosiło się 431 uczniów szkół podstawowych. Liczba mówi sama za siebie. Pięciu absolwentów za szczególne zaangażowanie w pracę szkoły uhonorowano Statuetkami Korczaka.

Na zakończenie uroczystej gali do sali wjechał piękny, jubileuszowy tort po czym uczestnicy czwartkowego Jubileuszu pozowali do wspólnych fotografii do szkolnej Kroniki.

tekst: Zofia Białas/kultura.wielun.pl
fot. Kocham Wieluń

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń