Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej insp. Józefa Żółtaszka w Skomlinie

17 maja 2022 | Wydarzenia

W niedzielę, 15 maja, w Skomlinie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Głównemu Komendantowi Policji Województwa Śląskiego insp. Józefowi Żółtaszkowi.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta, w kościele p.w. św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie, w intencji tego wywodzącego się z ziemi łódzkiej i zasłużonego funkcjonariusza Policji Państwowej oraz zamordowanych w Katyniu policjantów Policji Państwowej.

Inspektor Żółtaszek od 1916 roku odgrywał ważną rolę w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej, czynnie uczestniczył w rozbrajaniu okupantów. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe: Krzyż Niepodległości, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych.

Był zasłużonym funkcjonariuszem Policji Państwowej, zaś w latach 1928 – 1939 był Komendantem Głównym Policji Województwa Śląskiego. Pełnił też funkcję redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Przegląd Policyjny”. Był jednym z pierwszych badaczy problematyki bezpieczeństwa.

– relacjonuje podkom. Adam Dembiński z KWP w Łodzi

Po Mszy św. uczestnicy wydarzenia, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, przemaszerowali na plac przed Urzędem Gminy w Skomlinie gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem kompanii honorowej łódzkiej policji, podczas którego odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona insp. Józefowi Żółtaszkowi, poświęcona przez Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacka Syjuda.

Podczas uroczystości głos zabrał, m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, następnie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin oraz prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski. Podczas tak ważnego wydarzenia nie zabrakło Starosty Powiatu Wieluńskiego Marka Kielera, Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby, Wójta Gminy Skomlin Grzegorza Marasa oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił także, wraz z towarzyszącym mu duchowieństwem, Kapelan KGP Kościoła Rzymskokatolickiego ks. dr Wojciech Juszczuk, komendanci z Łódzkiego Garnizonu Policji, reprezentanci pozostałych służb mundurowych, samorządowcy i zaproszeni goście.

Po salwie honorowej delegacje złożyły wieńce w barwach narodowych przed odsłoniętą tablicą upamiętniającą insp. Żółtaszka. Uroczystość zakończył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Na niedzielną uroczystość zaprosiła Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi oraz Urząd Gminy w Skomlinie.

Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości nie zabrakło także rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Historycznego „Gloria Victis” prezentujących sylwetki starszego posterunkowego Policji Państwowej oraz starszego strażnika Straży Granicznej.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń