Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Prawie 290 tys. osób przystąpiło do egzaminu maturalnego 2022

4 maja 2022 | Wydarzenia

Około 289 300 tegorocznych absolwentów liceum i technikum a także szkół branżowych II stopnia przystąpiło dziś, 4 maja, do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Natomiast od godz. 14:00 egzamin piszą osoby, które zdecydowały się na język łaciński i kulturę antyczną na poziomie rozszerzonym. To pierwsze egzaminy w sesji majowej egzaminu maturalnego, który będzie trwał do 23 maja.

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2022 r.

W 2022 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 23 maja, w tym:

 • część pisemna – od 4 do 23 maja,
 • część ustna – od 18 do 20 maja – jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik z części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowi element realizacji porozumienia międzynarodowego.

Harmonogram terminu maturalnego w sesji głównej

Osoby, które zadeklarowały przystąpienie do egzaminu maturalnego w 2022 r.

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2022 r. zadeklarowali:

 1. uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz szkół artystycznych, tj. tegoroczni (2022) absolwenci (ok. 289 300 osób, które przystąpią do ok. 1 426 800 egzaminów w części pisemnej),
 2. absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do roku 2021 włącznie; ok. 105 800 egzaminów), którzy zdecydowali się:
  1. przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach,
  2. przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu,
  3. przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik
 3. absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości sprzed 2005 r. (ok. 330 egzaminów w części pisemnej),
 4. uczniowie-obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego (41 osób, które przystąpią do 201 egzaminów w części pisemnej).

Egzaminy ustne

W 2022 r. przeprowadzonych zostanie również ok. 1 800 egzaminów w części ustnej, w tym: 215 egzaminów z języka polskiego,

 • 1 230 egzaminów z języka angielskiego,
 • 15 egzaminów z języka białoruskiego,
 • 60 egzaminów z języka francuskiego,
 • 170 egzaminów z języka hiszpańskiego,
 • 105 egzaminów z języka niemieckiego,
 • 5 egzaminów z języka rosyjskiego.

Arkusze egzaminu maturalnego w 2022 r.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (tutaj) zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00,
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

W czwartek, 5 maja od. godz. 9:00 absolwenci zmierzą się z pisemnym egzaminem z matematyki, po południu egzamin z historii muzyki. Materiały o egzaminie maturalnym dostępne są na stronie internetowej CKE – tutaj. Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 5 lipca.

źródło: MEiN, fot. archiwum KW

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń