Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

4 maja 2022 | Wydarzenia

Dwa wydarzenia z historii Polski, przypadające na dzień 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja stały się okazją do zorganizowania w Wieluniu pięknej uroczystości religijno – patriotycznej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kolegiacie wieluńskiej. Odprawił ją ks. prałat Jacek Zieliński. Na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny przybyli: chór parafialny, przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, organizacji społecznych, poczty sztandarowe i harcerze.

Homilię wygłosił ks. Konrad Cygan. Nawiązując do przeczytanego fragmentu Ewangelii o Janie i Maryi pod krzyżem na Golgocie, mówił o Matce Bożej Częstochowskiej, Matce i Królowej Polski, która kocha i wspiera wszystkie swoje dzieci w chwilach dobrych i w chwilach utrapienia. W jej oczach, każdy, kto kocha ją jak Matkę i jest wierny Jej Synowi i Jego słowu, odczyta przesłanie dla siebie.

Patrząc na Matkę Bożą w dniu, kiedy świętujemy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, mówił, powinniśmy reflektować nasz patriotyzm i pamiętać, że Matkę Bożą obrał na królową Polski król Jan Kazimierz w 1656 roku w chwili szwedzkiego „potopu”. To jedno zobowiązanie naprawdę zostało spełnione.

Matka Boża jest jednak naszą Królową przede wszystkim dlatego, że jest Matką Jezusa, naszego króla, władcy królestwa miłości, w którym najważniejsze pozostaje przykazanie miłości Boga i bliźniego., w czym także mieści się miłość do Ojczyzny, dla dobra, której wszyscy winniśmy pracować tak jak byśmy pracowali dla siebie. Uczmy się od Maryi postawy pokory i służby, zakończył. Mszę świętą zakończyło uroczyste odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”.

Po błogosławieństwie uroczystości przeniosły się pod pomnik św. Jana Pawła II gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Poprowadził ją dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek. W okolicznościowych wystąpieniach przypomniana została historia Konstytucji 3 Maja i jej wielkie znaczenie dla odrodzenia narodu i próby ratowania Ojczyzny przed kolejnymi rozbiorami.

O tym jak ważna była Konstytucja 3 Maja mówił Jan Paweł II w czasie nabożeństwa dziękczynnego 8 czerwca 1991 roku (IV Pielgrzymka do Ojczyzny) w archikatedrze warszawskiej w dwóchsetną rocznicę jej uchwalenia. Słowa te przytoczył Jan Książek.

Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 Maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości była dokumentem profetycznym i opatrznościowym.

Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 Maja. A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą.

Słowa tej prawdy okazały się twórcze i „stwórcze”. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w „odnowę jej oblicza” pod tchnieniem tego Ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 Maja. Nasze dzisiejsze modlitewne wołanie: „Naucz nas być wolnymi”, było aktualne wtedy, przed dwustu laty.

Konstytucja 3 Maja stanowiła na nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ono aktualne dziś, po dwustu latach (…).

– przytoczył słowa JP II dyrektor Jan Książek

Jan Książek zaznaczył, że aktualność jej przesłania widzimy i dziś, w świetle dziejących się wydarzeń na Ukrainie, kiedy nasza wolność znów zdaje się być zagrożona.

Święty Jan Paweł II przypominał, że wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. Tę wolność i niepodległość, mówili mówcy, powierzamy 3 maja, w uroczystość Maryi Królowej Polski Maryi od stuleci nazywanej Królową Polski.

Uroczystości zakończyło złożenie biało-czerwonych wiązanek kwiatów u stóp Jana Pawła II. Na uroczystość zaprosił Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Piotr Radowski.

tekst: Zofia Białas/kultura.wielun.pl
fot. z mszy: Z. Białas, reszta: KW

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń