Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uczniowie ZSS w Wieluniu laureatami Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „W gościnie u M. Konopnickiej” w Warcie

1 maja 2022 | Wydarzenia

27 kwietnia 2022 roku w Warckim Centrum Kultury odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej” pod Honorowym Patronatem Starosty Sieradzkiego, Mariusza Bądziora.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Patronami w organizacji byli Warckie Centrum Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie. Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa oraz popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej.

Czterdziestu jeden uczestników konkursu z dziewięciu szkół zaprezentowało się w następujących kategoriach:

  • Kategoria I – recytacja wiersza lub fragmentu prozy,
  • Kategoria II – piękne czytanie wiersza lub fragmentu prozy wybranego autora,
  • Kategoria III – inscenizacja wiersza.

Na zaproszenie przybyli: Starosta Sieradzki pan Mariusz Bądzior, Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Flajszer, Wicestarosta Sieradzki pani Kazimiera Gotkowicz, członek Zarządu Rady Powiatu pan Tomasz Baliński.

Jury w składzie: pani Agnieszka Bartosik, Józef Jura, naczelnik wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Tomasz Baliński, Wiktor Baranowski, Dyrektor WCK oraz Marcin Wojtysiak, miało okazję wysłuchać utworów Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się znakomicie. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie reprezentujący Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu.

W grupie najstarszej

  • I miejsce zdobył Błażej Raducki uczeń ZSS w Wieluniu, z przepiękną prezentacją sceniczną utworu Marii Konopnickiej „Przed sądem”,
  • III miejsce zdobyła Aleksandra Duda uczennica ZSS w Wieluniu, za recytację wiersza „Preludium” Marii Konopnickiej.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, dyplomami za udział oraz dodatkowymi nagrodami ufundowanymi przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Do konkursu przygotowała uczniów p. Aneta Włodarczyk.

źródło: Aneta Włodarczyk/ZSS w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń