Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Droga Krzyżowa ulicami Osiedla za Szpitalem w Wieluniu

10 kwietnia 2022 | Wydarzenia

W piątek, 8 kwietnia, odbywały się wszędzie przedostatnie nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W parafii św. Barbary w Wieluniu Droga Krzyżowa odbyła się na ulicach Osiedla za Szpitalem. Poprzedziła ją wieczorna Eucharystia. Mottem Drogi Krzyżowej ulicami parafii były słowa:  Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, czyli jak przynosić owoce Ducha Świętego?

W modlitwie wstępnej osoby prowadzące rozważania odmówiły modlitwę do Ducha Świętego.

Duchu Święty! Ciebie posłał nam Chrystus Pan, abyś nam przypomniał wszystko i nas oświecał. Prosimy, bądź z nami w czasie rozważania męki Pańskiej, abyśmy w Chrystusie na nowo odkryli swojego Pana i Odkupiciela.

Idąc za Nim krzyżową drogą, chcemy upodabniać się do swego Zbawcy a napełnieni Tobą, Duchu Święty, ufamy, że użyźnieni rosą Twojej łaski, będziemy również przynosić jak najlepsze owoce. Duchu Święty prowadź!.

– modlili się wierni do Ducha Świętego

W czasie kolejnych stacji Drogi Krzyżowej wierni prosili Ducha świętego o dar miłości w podejmowaniu wszelkich decyzji, dar radości w wypełnianiu przypisanych obowiązków, dar pokoju w sercu, dar cierpliwego poddawania się Bożemu upływowi czasu, dary uprzejmości i dobroci oraz wspaniałomyślności i łaskawości wobec każdego człowieka.

Wierni prosili także o dar wierności Bogu w każdej chwili życia, dar skromności w świecie, który gardzi skromnością, dar dobrych wyborów by dobrze służyć bliźniemu, dar czystości i pomoc w budowaniu w każdym z nas świątyni Bożej chwały oraz dar bezpiecznego przejścia swojej drogi ze śmierci do życia.

Krzyż w czasie drogi krzyżowej nieśli Rycerze Kolumba, ojcowie, matki, babcie, dziadkowie, dzieci i młodzież. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyło się błogosławieństwem przy wejściu do kościoła. Udzielił go ks. Jarosław Boral.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń