Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rekolekcje wielkopostne w Parafii św. Barbary z arcybiskupem Wacławem Depo

3 kwietnia 2022 | Wydarzenia

31 marca parafia św. Barbary w Wieluniu rozpoczęła swoje rekolekcje wielkopostne. Przewodniczy im ks. Bogdan Blajer z Częstochowy.

W drugim dniu rekolekcji, w piątek 1 kwietnia, gościem parafii był ks. abp Wacław Depo. Ks. abp odprawił Drogę Krzyżową, przewodniczył Eucharystii, i wygłosił homilię. Zarówno w Drodze Krzyżowej jak i podczas homilii znaczące miejsce miało przywołanie postaci św. Jana Pawła II i jego nauczania na temat Krzyża Chrystusa i tego, czym dla świętego papieża rzeczywiście był Krzyż.

Przywołując postacie Izajasza, Jeremiasza, Syracha i św. Pawła, piszących w bardzo różnych okresach historii narodu żydowskiego, mówił o proroctwach dotyczących życia i śmierci Jezusa nawiązując do słów przeczytanej Ewangelii wg św. Jana, w której coraz wyraźniej faryzeusze i uczeni w Piśmie mówili o pozbyciu się Sprawiedliwego, ponieważ Jego nauka była dla nich szkodliwa i niewygodna. Czyż ta Ewangelia nie jest także obrazem nas współczesnych, którzy też nie chcemy przyjąć słów Chrystusa, zapytał.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że rozum poszukuje prawdy. Wszyscy szukamy prawdy. Ważne jednak jest gdzie tej prawdy poszukujemy i kto ją głosi. Przywołując X Encyklikę Jana Pawła II Veritatis splendor przypomniał jego słowa o prawdzie pochodzącej od Boga. Naszym zadaniem jest odnowić siebie poprzez myślenie wychodzące od Słowa Bożego.

Czytajmy Pismo święte, zachęcał kaznodzieja. Poznajmy wszystkie cztery Ewangelie i życie Chrystusa wg Jego słów. Nie zatrzymujmy się na znajomości Chrystusa tylko na podstawie filmów. Nawiązując do Listu św. Pawła do Koryntian mówił, że święty Paweł spotkał Chrystusa 3 lata po zmartwychwstaniu i usłyszał wtedy pytanie: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz?

Jezus nie zapytał Pawła, dlaczego prześladuje jego współbraci. Jezus jest w każdym z nas i będzie z nami aż do skończenia świata. Bóg jest z nami w radości i jest w cierpieniu, nigdy o tym nie zapominajmy. Tak rzeczywiście będzie do skończenia świata. Przypomina nam to Kościół. Dziękujmy Bogu za dar Kościoła i za dar zbawienia, które Bóg ofiarował każdemu z nas przez śmierć Jezusa na Golgocie.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń