Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczystość Zwiastowania NMP i Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu NMP

27 marca 2022 | Wydarzenia

W piątek 25 marca w uroczystość Zwiastowania NMP i Dzień świętości Życia w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie we Włoszech i w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie w Portugalii dokonano Aktu Zawierzenia całej ludzkości oraz Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

W Rzymie dokonał tego papież Franciszek, w Fatimie papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. Akt Zawierzenia dokonany w tym szczególnym dniu, poprzedzony celebracją nabożeństwa pokutnego, odprawianego z Bazylice Świętego Piotra w każdy piątek od chwili wybuchu wojny na Ukrainie, nabrał wielkiego znaczenia.

Po raz pierwszy w Akcie, który jest ponowieniem aktów z roku 1942 (zawierzenie całego świata), z roku 1952 (zawierzenie narodów Rosji), z roku 1984 (zawierzenie wszystkich narodów świata) wymienione zostały z nazwy Rosja i Ukraina. Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny został przetłumaczony i ogłoszony w 35 językach.

Do inicjatywy papieża przyłączyły się wszystkie kościoły katolickie także te z Ukrainy, organizując modlitwy i celebracje w łączności z Watykanem i Fatimą. Akt Zawierzenia poprzedził wcześniejszy list Ojca świętego do biskupów całego świata w którym pisał, że przyjmując liczne prośby Ludu Bożego, pragnie w szczególny sposób powierzyć Matce Bożej narody będące w konflikcie (…).

W tej mrocznej godzinie Kościół jest usilnie wzywany, by wstawiać się u Księcia Pokoju i być blisko tych, którzy ponoszą konsekwencje tego konfliktu (…). Ma to być gest Kościoła Powszechnego, który w tej dramatycznej chwili zanosi do Boga, za pośrednictwem Jego i naszej Matki krzyk bólu tych, którzy cierpią i błagają o położenie kresu przemocy, oraz powierzyć przyszłość ludzkości Królowej Pokoju (…).

W łączności z biskupami i wiernymi całego świata pragnie Ojciec Święty uroczyście zanieść do Niepokalanego Serca Maryi to wszystko, co przeżywamy: ponowić poświęcenie Jej Kościoła i całej ludzkości oraz poświęcić Jej w sposób szczególny naród ukraiński i rosyjski, które z synowską czułością czczą Ją jako swoją matkę.

Swoją prośbę Ojciec Święty ponowił w niedzielę 20 III podczas modlitwy „Anioł Pański” prosząc biskupów i kapłanów oraz wiernych o włączenie się do tej wielkiej modlitwy w dniu 25 marca. Tekst Aktu Zawierzenia nawiązuje do objawień fatimskich z 1917 roku, szczególnie do słów z II tajemnicy fatimskiej.

Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu (…).

Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce.

Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju.

– głosi zapis upubliczniony w 1941 r. opublikowany przez Kongregację Nauki Wiary

Akt Zawierzenia został także odczytany w parafii św. Barbary w Wieluniu podczas specjalnego nabożeństwa. Jego odczytanie poprzedziła Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń