Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Bez wody nie ma życia czyli Światowy Dzień Wody z SP im. W. Witosa w Rudzie

27 marca 2022 | Wydarzenia

W dniu 22 marca obchodzony był Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.

Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim ONZ wpływu właściwej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą, społeczną i środowiskową na świecie. Do obchodów Światowego Dnia Wody czynnie włączyła się Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie.

Z tej okazji właśnie Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu pokazało zakamarki zarówno ujęcia wody jak i oczyszczalni ścieków. W Dniu Wody oba miejsca odwiedziła społeczność Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie.

22 marca dzieci na świetlicy szkolnej obejrzały film edukacyjny o zasobach wody i sposobach jej oczyszczania. Wszyscy wiemy, że jest ona wspólnym dobrem i ograniczonym zasobem, który należy chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób.

Dzisiaj przedszkolaki z młodszej grupy obchodziły Dzień Wody. Maluszki dowiedziały się, w jaki sposób mogą podczas codziennych czynności oszczędzać wodę. Dzieci wieloma zmysłami doświadczały kontaktu z nią i eksperymentowały.

Przedszkolaki uczyły się nazywać cechy wody i prowadziły doświadczenia badające jej właściwości. Obserwowały, które przedmioty pływają a które toną. Dzieci obejrzały również film edukacyjny, z którego dowiedziały się, jakie ma ona zastosowanie. Na koniec wykonały pracę plastyczną i otrzymały odznakę przyjaciela wody.

Również grupa starszaków w naszym przedszkolu obchodziła Światowy Dzień Wody. Ten dzień miał na celu uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt. Przedszkolaki brały udział w różnych zabawach oraz poznały proces obiegu wody w przyrodzie.

Ćwiczyły też umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie własnych obserwacji i eksperymentów. Na koniec zajęć wykonały pracę plastyczną „Kropelka wody”, wykazując się niemałą kreatywnością.

– relacjonuje na swoim FB społeczność SP im. W. Witosa w Rudzie

Światowy Dzień Wody to okazja, aby uświadomić sobie jej ogromne znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego. Dlatego do obchodów Światowego Dnia Wody włączyli się także uczniowie SP w Rudzie.

Uczniowie klas 5 – 8 celebrowali ten dzień w wyjątkowy sposób. Lekcja w terenie rozpoczęła się od ujęcia przy ul. Częstochowskiej, a zakończyła zwiedzaniem Oczyszczalni Ścieków przy ul. Błońskiej. Uczniowie mogli więc prześledzić cały proces obiegu wody.

Duże wrażenie wywarł na nich ogromny zbiornik retencyjny oraz sieć rur i wielkich basenów, w których odbywa się skomplikowany cykl oczyszczania ścieków. Młodzież mogła też zobaczyć, jak wygląda praca w Laboratorium fizyko – chemicznym funkcjonującym przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieluniu.

Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Kulickiemu – prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Panu Karolowi Tomczykowi za możliwość wzięcia udziału w tych niecodziennych zajęciach w terenie, a wszystkim Pracownikom za podzielenie się z nami swoją wiedzą.

– dodaje społeczność SP w Rudzie

Uczniowie podczas wycieczki mieli okazję zobaczyć jak pracuje Laboratorium fizyko-chemiczne badania wody i ścieków funkcjonujące przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieluniu, które posiada wdrożony system ISO w zakresie: Badania laboratoryjne wody i ścieków wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Ponadto badania laboratorium zatwierdzone są decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Celem obchodów Światowego Dnia Wody jest zaangażowanie jak największej liczby osób i szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody to prawo człowieka, na świecie 785 milionów ludzi nie ma dostęp do bezpiecznej wody pitnej za co jesteśmy współodpowiedzialni oraz że oszczędzanie wody to za mało.

źródło: PK w WieluniuSP w Rudzie
fot. SP w Rudzie (17 szt.) i KP w Wieluniu (22 szt.)

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń