Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4 marca 2022 | Wydarzenia

We wtorek, 1 marca, w całej Polsce obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Już po raz 11. w jego obchody włączyła się społeczność wieluńska.

1 marca jest datą symboliczną, nawiązującą do 1 marca 1951 roku, kiedy to w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

Ich imiona i nazwiska, podczas wieluńskiej uroczystości, zostały przywołane przez Marka Gogolę, historyka i pracownika Muzeum Ziemi Wieluńskiej podczas uroczystości, której organizatorem była Gmina Wieluń, współorganizatorami: Powiat Wieluń, Chrześcijańskie Porozumienie Wieluń, 5. Wieluński Szczep Harcerski „Piątka”.

I część uroczystości odbyła się przy Pomniku Witolda Pileckiego. Tu po wspólnie odśpiewanym hymnie narodowym, wysłuchaniu historii Żołnierzy Wyklętych, po odczytanym Apelu Poległych zapalono znicze i złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów.

Krótki rys historyczny przygotował pracownik Muzeum Ziemi Wieluńskiej, historyk Marek Gogola. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler oraz Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Wystąpienia wszystkich mówców skierowały uwagę obecnych na aktualną sytuację na Ukrainie, zdradziecko zaatakowanej przez Rosję. Dziś słowo „niezłomni”, mówił Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, możemy odnieść do żołnierzy ukraińskich i do wszystkich, którzy niosą zaatakowanemu krajowi wszelką pomoc. Wszyscy swoje wystąpienia kończyli słowami: „Boże błogosław Ukrainie”.

Kolejna część uroczystości odbyła się w kolegiacie wieluńskiej. Tu w intencji poległych i pomordowanych odprawiona została Msza Święta. W intencji Żołnierzy Wyklętych modlił się ks. prałat Jacek Zieliński.

Mówiąc o Żołnierzach Wyklętych ks. Jacek Zieliński przywołał słowa Ojca św. Jana Pawła II wypowiedziane 18 maja 1994 r. pod Monte Cassino.

Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów.

– mówił podczas Eucharystii ks. Jacek Zieliński

Ojciec Święty Jan Paweł II już wtedy wołał o przedłużenie pamięci o tych, co zginęli w heroicznej walce o niezawisłość Rzeczypospolitej, o godność, honor, wielkość i ducha narodu, tych co ginęli w komunistycznych więzieniach i pochowani zostali bez czci i honoru w bezimiennych mogiłach.

Wszyscy ci, którzy w rzekomo wolnym państwie stali się ofiarami totalitarnego systemu, i którzy na własnej ziemi oddali życie tak samo, co żołnierze 1939 r., podczas okupacji… muszą mieć przywróconą godność.

– mówił o nich św. Jan Paweł II

Dziś, mówimy o nich „niezłomni bohaterowie”, bohaterowie, którzy są wzorem dla młodych chcących poznawać swoją historię i którym coraz częściej bliższe są ideały: Bóg, Honor, Ojczyzna, za które umierali Żołnierze Wyklęci i które przekazywali swoim dzieciom, czego przykładem jest przytoczony przez ks. Jacka Zielińskiego gryps Łukasza Cieplińskiego do syna.mówił kaznodzieja

Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany, jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość? Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że Idea chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona.

To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec.” [20 I 1951].

– napisał w grypsie do syna Łukasz Ciepliński

Pamięć, mówił kaznodzieja, pomogą przedłużyć poeci. Tu zacytował wiersz Czesława Miłosza, „Który skrzywdziłeś” napisany w Waszyngtonie w 1950 roku

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli,
Nie bądź bezpieczny.
Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Ks. Jacek Zieliński pozostawił obecnych na Eucharystii z pytaniem: co Żołnierze Wyklęci chcą nam dzisiaj powiedzieć? – w czasie, kiedy nienawiść i świat bez Boga rozpętał wojnę, w której giną dzieci, kobiety i młodzi, którzy tak jak Żołnierze Niezłomni mieli swoje marzenia, nadzieje … Tu słowa z wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój”:

Imię moje tak przeszło, jako błyskawica
I będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia.
Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie,
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode;
A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie,
A gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę…

Eucharystię zakończyło zawierzenie Polski i Ukrainy Matce Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Wieluńskiej i wielkie wołanie o pokój za Jej przyczyną. W liturgii Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, obecna była Chorągiew Powiatu i Gminy Wieluń, członkowie Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, harcerze i liczni przedstawiciele Solidarności oraz mieszkańcy Wielunia. Uroczystości wieluńskie zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II.

tekst: Zofia Białas/kultura.wielun.pl
fot. KW

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń