Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Prezydent RP Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy tzw. „Lex Czarnek”

3 marca 2022 | Wydarzenia

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu nowelizacji ustawy – „Prawo oświatowe” tzw. „Lex Czarnek”.

Decyzję ogłosił, otwierając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, z udziałem marszałków Sejmu i Senatu, premiera, przedstawicieli rządu oraz ugrupowań parlamentarnych.

Apelowaliście Państwo – przedstawiciele opozycji, różnych środowisk – do mnie o weto do ustawy Prawo oświatowe. A ponieważ ja apeluję do Państwa o jedność, o brak politycznych sporów, w związku z tym postanowiłem skierować tę ustawę do ponownego rozpatrzenia.

– wyjaśnił Prezydent RP Andrzej Duda

Jak Prezydent dodał, rozmawiał o tym z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem. Andrzej Duda mówił, że w tej ustawie było też szereg rozwiązań, które popierał i które powinny zostać wprowadzone.

Ale odłóżmy to na później. Na razie do tej ustawy jest weto, proszę uznać temat za zakończony w tej chwili, niech on nam nie przeszkadza w sprawach najważniejszych, w sprawach bezpieczeństwa Polski.

Przed Państwem w Sejmie ustawa o obronie ojczyzny. Bardzo Państwa proszę, abyście ją błyskawicznie przyjęli. Jest nam niezwykle potrzebna.

– zaapelował Prezydent RP

Szykowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, budząca wiele kontrowersji oraz zakładająca rozszerzenie uprawnień kuratorów oświaty, reforma miałaby usprawnić funkcjonowanie polskich szkół. Przeciwne tej nowelizacji ustawy były środowiska nauczycielskie uważające, że „Lex Czarnek” pozwoli Ministerstwu Edukacji i Nauki ściśle kontrolować poszczególne placówki edukacyjne, a co za tym idzie miałoby też odebrać władzę samorządom nad szkołami.

„Lex Czarnek”, od nazwiska Ministra Przemysława Czarnka, uchwalona 13 stycznia przez Sejm RP, m. in. dawałaby możliwość zwolnienia z pracy dyrektorów, również w trakcie roku szkolnego, niespełniających zaleceń i wymogów kuratoriów bez konieczności wcześniejszego wypowiedzenia pracy.

Kurator mógłby wystąpić do organu prowadzącego daną placówkę oświatową z wnioskiem o odwołanie dyrektora, na co organ prowadzący miałby 14 dni. Jeśli dyrektor nie zostałby odwołany to powierzone stanowisko dyrektora miałoby wygasnąć w ciągu 14 dni po otrzymaniu wniosku bez możliwości odwołania się.

W obecnej formie ustawa  „Lex Czarnek” trafia do kosza ale nie zgadzający się z tą decyzją prezydenta Przemysław Czarnek zapowiada przystąpienie do prac nad nową ustawą, która może trafić do Sejmu, czyli „Lex Czarnek 2.0”.

źródło: prezydent. pl
fot. archiwum KW

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń