Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Inicjatywa w sprawie referendum odwoławczego burmistrza Pawła Okrasy

10 lutego 2022 | Wydarzenia

W dniu 8 lutego w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja prasowa na temat referendum, które miałoby na celu odwołanie ze stanowiska burmistrza Wielunia Pawła Okrasy.

W skład grupy mieszkańców, chcących odwołania burmistrza, wchodzą osoby reprezentujące zupełnie różne poglądy polityczne oraz należące do różnych grup społecznych m. in.: Stanisław Kokot (pełnomocnik), Barbara Ciężka, Aleksander Bartela, Mikołaj Mielczarek, Paweł Hurylski oraz Szczepan Olek.

Tego samego dnia zostało też złożone oficjalne zawiadomienie zarówno u Komisarza Wyborczego w Sieradzu jak i w wieluńskim Ratuszu. Na czele grupy mieszkańców stanął kolejarski działacz z NSZZ Solidarność” – Stanisław Kokot a podczas konferencji towarzyszyła mu Barbara Ciężka oraz Aleksander Bartela.

My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Wieluń, jako inicjatorzy referendum, powiadamiamy, że w związku z działaniami Burmistrza Pawła Okrasy na szkodę Mieszkańców występujemy z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie: odwołania Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy przed upływem kadencji. (pełna treść powiadomienia jest w naszej galerii)

– czytamy w powiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia referendum

Inicjatywa zorganizowania referendum to, jak podnoszą rozmówcy podczas konferencji, skutek działań burmistrza od dłuższego czasu budzących wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Miarka dla mieszkańców przebrała się w momencie, gdy burmistrz zgodził się na organizację w Wieluniu gali MMA VIP-4, której twarzą jest były szef mafii pruszkowskiej oraz gdy Okrasa zgodził się na organizację w naszym mieście zjazdu pedofili po odsiedzeniu wyroku.

Mieszkańcom nie spodobał się także wywiad jakiego udzielił włodarz miasta ogólnopolskiemu dziennikarzowi. Wywiad ten ich zdaniem przyniósł wstyd Wieluniowi i jego mieszkańcom gdzie przed kamerami Okrasa kompromitując siebie i nasze miasto udowodnił, że nie nadaje się na to stanowisko. Jak podkreślają organizatorzy inicjatywy: burmistrz przynosi nam wstyd i hańbę, zamiast być powodem do dumy. O całej sprawie z MMA VIP-4 pisaliśmy kolejno: tutaj, tutajtutaj.

Inicjatorzy referendum zarzucają też Okrasie nie spełnienie obietnic wyborczych. Burmistrz obiecał, wyliczają rozmówcy, m.in. tysiące miejsc pracy, wybudowanie basenu, wybudowanie hal sportowych i nowych mieszkań czynszowych, także geotermię oraz miliony złotych ze środków zewnętrznych a zamiast tego wszystkiego jedynie ciągle narasta zadłużenie gminy.

Główne zarzuty jakie postawiono burmistrzowi w uzasadnieniu:

  • decyzja, o udostępnieniu hali sportowej należącej do Wielunia w celu organizacji wydarzenia promującego osoby z prawomocnymi wyrokami za kierowanie grupą przestępczą, która przynosi wstyd Mieszkańcom i szkodzi dobremu wizerunkowi Wielunia, mozolnie budowanemu przez pokolenia
  • arogancja i nie liczenie się z opinią społeczną, autokratyczny styl rządzenia,
  • nieumiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje,
  • nieefektywna i rozrzutna gospodarka finansowa,
  • narastające zadłużenie Gminy,
  • brak jawności gospodarki finansowej Gminy,
  • nadmierna wycinka drzew na terenie Gminy,
  • realizacja interesów osób prywatnych kosztem Mieszkańców i interesu Gminy.

Pod koniec konferencji obok przechodził Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Piotr Radowski, udający się na sesję Rady. Przedstawicie inicjatywy referendalnej wykorzystali ten fakt jemu również wręczając informację o wszczęciu procedury w sprawie odwołania burmistrza ze stanowiska.

Aby referendum, w celu odwołania burmistrza Okrasy, w ogóle się odbyło musi wg ustawy zostać najpierw zebranych 2,5 tys. podpisów, tj. 10% mieszkańców Gminy Wieluń. Jest na to 60 dni. Dane osób, jak podkreślił pełnomocnik Stanisław Kokot, które podpiszą się pod wnioskiem o referendum nie zostaną ujawnione.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń