Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nowa wystawa: „Rycerz, szlachcic, ziemianin… podobieństwa i różnice” w wieluńskim muzeum

14 stycznia 2022 | Wydarzenia

W dniu 11 stycznia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się briefing prasowy mający na celu przedstawienie nowej wystawy w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

Podczas spotkania historyk Marek Gogola zaprezentował nową wystawę historyczną: „Rycerz, szlachcic, ziemianin… podobieństwa i różnice”. Ekspozycja, której Marek Gogola jest kustoszem, przedstawia charakterystykę warstw i stanów społecznych, które na przestrzeni wieków stanowiły elitę polskiego państwa i narodu, które podtrzymywały ducha i kulturę polską w czasach zniewolenia.

Prezentowana wystawa, zgodnie z tytułem, podzielona została na trzy części poświęcone: rycerstwu, szlachcie oraz warstwie ziemiańskiej i jest wizualnym zapisem ich ewaluacji. Jest także próbą pokazania podobieństw i różnic pomiędzy nimi, jakie zarysowały się na przestrzeni dziejów.

Wystawa sugeruje, że główne różnice między prezentowanymi stanami tkwią w rozwoju technologicznym, mniejsze w sferze wartości i ideałów, które przyświecały zarówno średniowiecznemu rycerzowi jak i staropolskiemu szlachcicowi czy XIX i XX – wiecznemu ziemianinowi. Tu widać ogromną zbieżność.

Wartościami bliskimi wszystkim tym trzem warstwom społecznym były: wierność prawowitemu władcy, służba Ojczyźnie, obrona wiary przodków i honoru. Wartości wyznawane i pielęgnowane przez wieki nie zaginęły, gdy Polska znalazła się pod zaborami i utraciła państwowość. Pielęgnowało je ziemiaństwo, które w dużej mierze wywodziło się z polskiej szlachty.

Właśnie wtedy, pomimo braku formalnego obowiązku służby Ojczyźnie, ziemianie pielęgnowali w swych rodzinach patriotyzm, stawali najczęściej w pierwszym szeregu podczas wszelkich powstań narodowych i walk o utrzymanie niepodległości Polski w okresie II RP, często finansując wystąpienia ze swojego rejonu.

Wystawa wykorzystując przykłady poszczególnych osób oraz całych rodów z terenu ziemi wieluńskiej ukazuje przemiany siedzib rodowych, wyposażenia domostw, uzbrojenia, ubioru etc. Ukazuje również przykładowe aspekty życia codziennego, począwszy od czasów średniowiecza aż do końca II Rzeczypospolitej.

Ekspozycja będzie prezentowana do końca marca 2022 r. Tym, co na niej zaprezentowano przyciągnie nie tylko dorosłych, ale też grupy szkolne i najmłodszych miłośników historii Polski. Zachęcamy do zwiedzania bo warto!

tekst: Zofia Białas/kultura.wielun.pl
fot. KW

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń