Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Konferencja ekologiczna i otwarcie ekopracowni w II LO im. J. Korczaka w Wieluniu

17 grudnia 2021 | Wydarzenia

W dniu 17 grudnia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka odbyła się szkolna konferencja ekologiczna „H2O w II LO”, połączona z otwarciem nowej ekopracowni.

Konferencja była poświęcona podsumowaniu projektu realizowanego przez szkołę we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Starostwem Powiatowym w Wieluniu. Konferencję rozpoczęła dyrektor Renata Tatara, wyjaśniając cel spotkania. Pierwszą część konferencji zdominowała prelekcja on-line wygłoszona przez dr Paulinę Stolarek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Prelekcja „Przyjaciele z kąpieliska, czyli opowieść o mikroorganizmach wodnych” stała się przepiękną opowieścią o wodzie podziemnej, powierzchniowej i dennej oraz wpływających na jej stan czynnikach abiotycznych takich jak światło, temperatura, ciśnienie, zasolenie, rozprzestrzeniające się gazy, odczyn pH i czynnikach biotycznych takich jak: konkurencja pokarmowa, metabolizm, współdziałanie, pasożytnictwo.

Wszystkie te czynniki wpływają na to, z jakimi żyjątkami tak naprawdę możemy spotkać się w naturalnych środowiskach wodnych. Wykład zakończył się prezentacją mapy Polski i kilku ośrodków, gdzie tak naprawdę środowisko wodne jest dla człowieka przyjazne.

Po prelekcji wszyscy przenieśli się do nowo otwieranej pracowni. Po uroczystym przecięciu wstęgi i przekazaniu pracowni uczniom dyrektor Renata Tatara opowiedziała historię realizacji projektu, podejmowane zadania i konkursy, doceniła też wysiłek pomysłodawców projektu i podziękowała za zaangażowanie Starostwu Powiatowemu w Wieluniu,organowi prowadzącemu szkołę oraz WFOŚiGW w Łodzi, który wsparł projekt kwotą 50 tys. złotych.

Dzięki temu wszystkiemu dodała: możemy przeprowadzać na miejscu doświadczenia, które kiedyś mogliśmy wykonywać tylko na zaprzyjaźnionych wydziałach chemii i biologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jestem z tego powodu dumna i szczęśliwa, nie tylko, jako dyrektor, ale także, jako nauczyciel chemii.

Jednym ze zrealizowanych zadań była ankieta „Uratuj kroplę wody” przeprowadzona wśród czterystu uczniów. Wyniki ankiety zaprezentowane na ekranie utwierdziły obecnych w przekonaniu, że uczniowie II LO wiedzą jak oszczędzać wodę. O poszanowaniu kropli wody mówił też konkurs fotograficzny „Kropla wody w obiektywie”. Jego laureaci to:

  • I miejsce – Karolina Kiedos, zdjęcie „Pajęczyna”,
  • II miejsce – Weronika Kucharska, zdjęcie „Spływające krople”,
  • III miejsce – Dominika Panek, zdjęcie „Wilgoć zatrzymana na liściach”.

W trakcie realizacji projektu sprawdzono także wiedzę uczniów na temat wody w konkursie „H2O w II LO”. Największą wiedza wykazali się:

  • I miejsce – Rafał Drozdek,
  • II miejsce – Klaudia Białek,
  • III miejsce – Justyna Florczak.

Wszystkie zwycięskie miejsca zostały uhonorowane dyplomami i bonami pieniężnymi do zrealizowania w sklepiku szkolnym.

Następnie przyszedł czas na demonstrację sześciu doświadczeń z fizyki, biologii i chemii z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych za 8 tys. złotych ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Grupy uczniowskie zaprezentowały m.in.: miareczkowanie, spektrometryczne oznaczanie stężenia, wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą kalorymetru z grzałką, badanie twardości wody, zjawisko plazmolizy u roślin i oznaczanie stężenia tlenu.

Na koniec spotkania dyrektor II LO poczęstowała uczestników okolicznościowym tortem i zaprosiła do wspólnej fotografii. Świadkami i uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wieluniu w osobach Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby i naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenona Kołodzieja.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń