Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Gminne manewry straży na terenie Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

30 listopada 2021 | Wydarzenia

W dniu 20 listopada odbyły się gminne ćwiczenia pożarowe wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Mokrsko.

Manewry, zorganizowane przez Komendanta gminnego ZOSP RP w Mokrsku dh Jacka Politańskiego oraz jego zastępców, miały miejsce na terenie Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

Uczestniczące w ćwiczeniach jednostki przystąpiły do działań ratowniczo-gaśniczych pod kierownictwem Zastępcy Komendanta Gminnego ZOSP RP w Mokrsku dh Henryka Janasa, który jest również pracownikiem muzeum oraz prezesem OSP w Słupsku. Koordynatorem działań był Prezes Gminny ZOSP RP w Mokrsku, dh Marcin Głąb.

Założenia ćwiczeń, które rozpoczęły się o godzinie 9:00:

 1. Pozorowany pożar w budynku oficyny, OSP w Mokrsku.
 2. Sprawdzenie kamerą termowizyjną budynku oficyny, OSP w Mokrsku.
 3. Sprawdzenie poprawności przesyłu sygnału do stacji monitorowania Teltech, pracownicy muzeum.
 4. Pozorowany wypadek samochodu osobowego i udzielenie pierwszej pomocy, OSP w Ożarowie.
 5. Pompowanie wody do celów ppoż. ze stawów znajdujących się na terenie parku, OSP w Słupsku, OSP w Chotowie, OSP w Ożarowie i OSP w Mokrsku.
 6. Ochrona kurtyną wodną budynku dworu, OSP w Ożarowie i OSP w Komornikach.
 7. Zapoznanie z obiektem i terenem, dla wszystkich jednostek biorących udział w ćwiczeniach.

W ćwiczeniach uczestniczyło sześć jednostek ochotniczej straży pożarnej:

 1. OSP w Mokrsku – dwa zastępy,
 2. OSP w Ożarowie – dwa zastępy,
 3. OSP w Komornikach – jeden zastęp,
 4. OSP w Chotowie – jeden zastęp,
 5. OSP w Słupsku – jeden zastęp,
 6. OSP w Krzyworzece – jeden zastęp.

Ćwiczenia miały charakter prewencyjny i miały doskonalić współdziałanie jednostek OSP z terenu gminy Mokrsko. W ćwiczeniach brali także udział pracownicy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

źródło: Jarosław Eichstaedt/MWD w Ożarowie

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń