Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

VI Sympozjum Regionalistów w Praszce

28 listopada 2021 | Wydarzenia

W sobotę, 27 listopada, w Muzeum w Praszce spotkali się regionaliści na VI Sympozjum. Spotkali się ludzie, którym bliska jest przeszłość miejsc, w których żyją i miejsc będących nieco dalej.

Przybyli prelegenci reprezentowali Uniwersytet Łódzki, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, Muzeum w Kępnie, Muzeum w Praszce oraz Stowarzyszenie Historyczne Gloria Victis. O regionalizmie i obecności regionalistów w historii lokalnej pisał Dariusz Pachocki przy okazji omawiania książki „Wielopolis” pióra Jarosława Petrowicza, wydanej przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe.

Żadna ojczyzna nie jest monolitem, składa się z wielu mniejszych. Nie sposób dowiedzieć się czegokolwiek o dużej ignorując małą. Dlatego warto zauważyć i docenić działania regionalistów.

Ich miłość do miasteczka czy wioski nie potrzebuje paliwa w postaci naszej atencji, jednak warto zapoznać się z tym, co dzięki ich bezinteresownemu uczuciu powstało.

– napisał Dariusz Pachocki

I tak kolejne już, VI Sympozjum Regionalistów w Praszce, poprowadziło nas przez Opole, Smardy Górne, Wieluń, Grębanin, Kępno i dalekie kresowe Kłodno. Przed oczami uczestników przesuwały się postaci zasłużone dla swoich małych ojczyzn takie jak Marian Nowak, rzeźbiarz wrośnięty w historię Opola poprzez swoje metalowe rzeźby, T.P. Potworowski, światowej sławy malarz, inicjator placówki muzealnej w Kępnie. Sympozjum poprowadziło ponadto przez kościół ewangelicki w Wieluniu wraz ze swoją wojenną historią.

Poprowadziło także poprzez Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia wraz ze słynącym łaskami obrazem i perypetiami utrudniającymi koronację w dniu 5 września 1971 r. oraz kościół kresowy w Kłodnie ze słynnym obrazem Jezusa Milatyńskiego, dziś w kopii obecnego w kościele św. Józefa w Smardach Górnych, dokąd przybył wraz z przesiedlonymi kresowiakami i gdzie nieustannie doznaje czci. O tych ważnych dla lokalnych społeczności opowiedzieli pasjonaci lokalnej historii w swoich wystąpieniach podczas sympozjum.

Sobotnie sympozjum podzielono na dwie części. W każdej znalazły się cztery referaty. W części pierwszej wygłoszone zostały prelekcje: „Regionalizm miedzy kontemplacją a działaniem” – dra Damiana Kasprzyka z UŁ, „Rekonstrukcje historyczne w działalności Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis – Ireneusza Karbowskiego, „Od mieszkańców do regionu i z powrotem” – dra Jarosława Eichstaedta z MZW oraz „Budynek kościoła ewangelickiego w Wieluniu podczas II wojny światowej ( 1939 -1945)” – dra Zdzisława Włodarczyka z WTN.

W części II przedstawiono kolejne cztery referaty: „Władze komunistyczne wobec koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu w dniu 5 września 1971 roku” – ks. dra Pawła Kostrzewskiego z WTN, „Rzeźbiarz opolski Marian Nowak – w 100. rocznicę urodzin” – dra Joanny Filipczyk z GSW, „Kolekcja prac T.P. Potworowskiego w zbiorach Muzeum Ziemi Kępińskiej” – Joanny Kuźnik z Muzeum w Kępnie oraz „Kopia Chrystusa Milatyńskiego w kościele p.w. św. Józefa w Smardach Górnych” – Marii Feliks z Muzeum w Praszce.

Sympozjum zakończyło się prezentacją i promocją książki – V tom „Blisko i daleko. Sympozjum Regionalistów – Praszka 2019”. Tom V, podobnie jak poprzednie, to wyraz wielkiej aktywności badawczej miłośników regionu – wielu z praszkowskim sympozjum związanych od samego początku.

Sympozjum dedykowano zmarłemu w ubiegłym roku na Covid-19 dr Zbigniewowi Szczerbikowi – dyrektorowi placówki, która wspólnie z Wieluńskim Towarzystwem Naukowym zainicjowała w 2015 roku sympozja regionalistów. Akcentem szczególnym spotkania była wizyta na cmentarzu w Praszce i zapalenie znicza na grobie dra Zbigniewa Szczerbika.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń