Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Droga łącząca Dzietrzniki, Grębień i Józefów w gm. Pątnów uroczyście otwarta

7 listopada 2021 | Wydarzenia

W miejscowości Dzietrzniki, w gminie Pątnów, uroczyście otwarto drogę dofinansowaną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Jest to droga dojazdowa do pól w trzech sołectwach: Józefów, Grębień i Dzietrzniki a zrealizowana w ramach zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dzietrzniki, Grębień, Józefów, gm. Pątnów”.

Modernizację drogi rozpoczęto we wrześniu br. Droga liczy 2,41 km. a minimalna szerokość wynosi od 4,5 do 5 metrów. W ramach remontu drogę utwardzono kruszywem z rozściełacza po uprzedniej niwelacji drogi wraz z profilowaniem spadków. Uroczystego otwarcia drogi w dniu 5 listopada dokonał wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk wraz z zaproszonymi gośćmi.

W uroczystym oddaniu do użytku drogi oraz w przecięciu wstęgi udział wzięli, oprócz wójta, m. in. poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos, sołtysi miejscowości Dzietrzniki, Grębień i Józefów oraz wykonawca inwestycji.

Wysokość dotacji z budżetu województwa łódzkiego na remont tej śródpolnej drogi opiewa na kwotę 177 tys. 250 zł.. Całkowity koszt inwestycji wynosi natomiast 499 tys. zł.. Zmodernizowana droga ma służyć przede wszystkim rolnikom z tych trzech sąsiadujących miejscowości ułatwiając im dojazd do pól dużym sprzętem.

W związku z inwestycją pokładane są także nadzieje na wzmocnienie rowerowego ruchu turystycznego pomiędzy tymi trzema miejscowościami. Droga ma też stanowić bezpieczny dojazd duktami polnymi i leśnymi nie tylko z zachodniej czy północnej części gminy, ale również z gmin ościennych do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Podczas wydarzenia Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik dodatkowo poinformował wszystkich zgromadzonych o kolejnych środkach, na które można będzie składać wnioski, już od 9 listopada, w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych.

Poseł poinformował również o funduszach z budżetu państwa, które przeznaczone są na rozwój kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminach w całym kraju. Środki takie, właśnie na budowę kanalizacji, trafią również do gminy Pątnów.

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń