Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Spotkanie w bibliotece miejskiej z dr Wiesławem Dworniakiem

5 listopada 2021 | Wydarzenia

W czwartek, 4 listopada, w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbył się kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

Prelegentem był Wiesław Dworniak, wieluński kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, absolwent LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu i Akademii Medycznej w Łodzi, wychowanek kliniki kardiologii w Łodzi. Spotkanie stało się tez okazją do promocji wydanej w 2020 roku przez dra książki poświęconej młynarstwu w powiecie w wieluńskim.

Wiesław Dworniak, wierny swojemu lekarskiemu powołaniu, przed kilkoma laty odkrył w sobie pasję dokumentalisty i historyka poszukiwacza tajemnic swojej małej ojczyzny. Prawdziwą pasją dra Wiesława Dworniaka stała się genealogia i historia młynarstwa na ziemi wieluńskiej.

Odkrywając w archiwach parafialnych Czarnożył i Osjakowa korzenie swych przodków Wiesław Dworniak znalazł sporo informacji o młynarzach, elicie ekonomicznej wsi wieluńskiej. Od tej chwili rozpoczął poszukiwania i dokumentowanie ich rodowodów. Podstawą stały się dokumenty metrykalne.

Trwająca kilka lat penetracja archiwów państwowych, lokalnych i diecezjalnych we Włocławku i w Częstochowie oraz źródeł kartograficznych, połączona z rozmowami z potomkami dawnych młynarzy, zaowocowała wydaniem publikacji „Młynarze powiatu wieluńskiego od końca XVIII wieku do I wojny światowej w dokumentach metrykalnych”.

Celem wydanej publikacji, pisze Autor we wstępie, jest odtworzenie i ocalenie od zapomnienia ludzi i faktów .

Ludzie bez historii, bez przeszłości, stają się, bowiem istotami bez tożsamości. Dlatego warto wracać pamięcią do tego, co było. I nie chodzi tu tylko o to by odtworzyć dzieje ginących zawodów. Trzeba podjąć trud ocalania losów jednostki oraz zbiorowości, by zachować go dla następnych pokoleń.

– napisał autor we wstępie

Myśl Autora, pisze prof. Tadeusz Olejnik, idealnie wpisuje się w maksymę poety epoki sarmatyzmu, Wacława Potockiego:

Próżna ufność w marmurze
Próżna w żelezie,
To trwa do końca świata
Co na papier wlezie

Publikacja dra Wiesława Dworniaka już stała się cennym źródłem do dziejów ekonomicznych wsi wieluńskiej od końca XVIII wieku do 1914 roku a także ocaliła od niepamięci rody młynarskie i pionierów w tej dziedzinie gospodarki. Publikacja udokumentowała historię młynów wodnych, motorowych i wiatraków działających w powiecie wieluńskim (granice współczesnego powiatu).

Miejsce szczególne w książce zajmują Varia dodane do każdego opisanego rodu młynarskiego, a uzupełniające obraz wsi, w której młynarze pracowali. Kontynuacją publikacji będzie już zapowiedziana przez Autora książka o młynarzach wieluńskich.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń