Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Dofinansowania w inwestycjach strategicznych ogłoszone

31 października 2021 | Wydarzenia

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowe środki w wysokości ponad 92 mln złotych przyznano samorządom powiatu wieluńskiego. Z tej okazji, w dniu 25 października, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu odbyło się spotkanie Posła na Sejm RP Pawła Rychlika z przedstawicielami samorządów z powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego.

Poseł w asyście Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Edwarda Kiedosa, Starosty Powiatu Wieluńskiego Marka Kielera i Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby przekazał beneficjentom symboliczne czeki z przedstawionymi na nich dofinansowaniami. Jedyną gminą w naszym powiecie, a zarazem i w województwie łódzkim, która nie otrzymała wsparcia jest Gmina Wieluń.

Przyznane środki finansowe będą bardzo pomocne w przeprowadzeniu wielu inwestycji, m. in.: w poprawienie jakości dróg, budowie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, budowie sal gimnastycznych a także nowych ośrodków kultury. Na początku listopada ma ruszyć kolejny nabór wniosków dlatego warto przygotować stosowne projekty i złożyć odpowiednie wnioski.

Samorządy Powiatu Wieluńskiego uzyskały wsparcie finansowe na realizację inwestycji:

 • Powiat Wieluński:
  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4512E Toplin – Mokrsko przez miejscowość Wróblew wraz z budową zjazdów – 9 790 432 zł.,
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4531E w miejscowości Małyszyn – 4 852 678 zł.,
 • Gmina Biała:
  1. Budowa sal gimnastycznych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Naramicach i Młynisku w Gminie Biała – 7 650 000 zł.,
 • Gmina Czarnożyły:
  1. Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły – 4 650 000 zł.,
  2. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły – 5 700 000 zł.,
 • Gmina Konopnica:
  1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś – 1 900 000 zł.,
  2. Budowa kładki na rzece Oleśnica w ciągu drogi gminnej nr 114212E wraz z przebudową dróg w miejscowości Mała Wieś – 6 650 000 zł.,
 • Gmina Mokrsko:
  1. Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Komorniki – Lipie oraz Orzechowiec – Poręby – Komorniki – 9 000 000 zł.,
 • Gmina Osjaków:
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raduczyce, Dębina, Felinów i Osjaków i zbiornika uśredniającego dla ścieków i osadów dowożonych – 5 035 000 zł.,
  2. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulicy Wieluńskiej i Spacerowej w Osjakowie – 2 470 000 zł.,
  3. Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą – 1 495 000 zł.,
 • Gmina Ostrówek:
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice- II etap – 4 789 588 zł.,
  2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – 2 685 000 zł.,
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 114055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów – 3 029 916 zł.,
 • Gmina Pątnów:
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice – 6 330 700 zł.,
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów – Warszawka – 622 000 zł.,
 • Gmina Skomlin:
   1. Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie – 7 533 135 zł.,
 • Gmina Wierzchlas:
  1. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Wierzchlas – 2 838 800 zł.,
  2. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie – 5 560 350 zł.,
 • Gmina Działoszyn:
  1. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie – 9 000 000 zł.,
 • Gmina Pajęczno:
  1. Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno – 3 166 293,19 zł.,
  2. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie – 2 523 913,77 zł.,
  3. Budowa bazy rekreacyjno-edukacyjnej na terenie Parku 1000-lecia w Pajęcznie – 3 009 350,69 zł.,
 • Gmina Sulmierzyce:
  1. Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w miejscowości Sulmierzyce – 2 960 184 zł.,
  2. Budowa budynku kuchni przy żłobku w miejscowości Sulmierzyce – 2 125 000 zł.,
  3. Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce – 2 850 000 zł.,
 • Gmina Siemkowice:
  1. Rewitalizacja Zabytkowego Dworu Obronnego i Parku w Siemkowicach – 6 750 000 zł..
Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń