Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczyste zakończenie przebudowy drogi powiatowej w Leniszkach

17 sierpnia 2021 | Wydarzenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E w miejscowości Leniszki została oficjalnie zakończona.

Na długości 683 metrów drogi, na przełomie 2020 i 2021 r., została wykonana kompleksowa przebudowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem i zjazdami na posesje.

Uroczystość oddania do użytku oraz poświęcenia inwestycji swoją obecnością zaszczycił m. in. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, w tym Andrzej Chowis i Edward Kiedos, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Henryk Wojcieszak.

Podczas wydarzenia nie zabrakło także Wójta Gminy Czarnożyły Andrzeja Modrzejewskiego, Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Alicji Krzemień, Zastępcy Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Bartłomieja Panka, proboszcza parafii w Czarnożyłach ks. Marka Jelonka a także radnych, sołtysów Gminy Czarnożyły i pracowników Gminy, przedstawicieli wykonawcy robót i mieszkańców Leniszek.

Wójt Gminy Czarnożyły w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie remontów dróg dla lokalnej społeczności, przedstawił genezę realizacji tegorocznej inwestycji jako kontynuacji projektu rozpoczętego w 2016 r.

Następnie zwrócił się do przedstawicieli instytucji rządowych, parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych z podziękowaniem za dotychczasową owocną współpracę i wolę pomocy przy realizacji kolejnych projektów na terenie Gminy Czarnożyły.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali rolę współpracy przy wspólnych inicjatywach na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców.

– czytamy na stronie internetowej Gminy Czarnożyły

Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło wspólne przecięcie wstęgi a następnie ks. Marek Jelonek poświęcił drogę oddawaną do użytku. Uroczystość zakończyła się w Szkole Podstawowej w Czarnożyłach koncertem Czarnożylskiej Orkiestry Dętej pod batutą Ireny Siorek.

Całkowity koszt przebudowy drogi w miejscowości Leniszki wyniósł łącznie ponad 984 tys. zł i był sfinansowana w połowie z budżetu Gminy Czarnożyły i Powiatu Wieluńskiego.

źródło: Gmina Czarnożyły

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń