Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP w Kadłubie

17 lipca 2021 | Wydarzenia

W niedzielę, 11 lipca, w Kadłubie odbyła się niecodzienna uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP Kadłub samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Na to wydarzenie mieszkańcy Kadłuba i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej czekali od 18 stycznia 2020 roku, czyli od dnia, kiedy na plac manewrowy przy remizie wjechał samochód marki Volvo FL280 i stał się częścią wyposażenia miejscowej jednostki.

Realizacja marzenia o tego typu samochodzie trwała 3 lata. Rozpoczęła się w dniu, kiedy jednostka obchodziła swoją setną rocznicę powstania. Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm Piotra Polaka, Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, komendanta Miejsko – Gminnego Związku OSP w Wieluniu druha Andrzeja Szczepańskiego już w lipcu 2019 roku było wiadomo, że marzenie się spełni.

Całkowitą pewność zabiegający o samochód uzyskali we wrześniu 2019 roku. Środki na ten cel wyasygnowali: Gmina Wieluń, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Samochód służył już w 2020 roku.

Jednakże oficjalne jego przekazanie i poświęcenie ze względu na panujące obostrzenia sanitarne z powodu SARS COVID-19 przeniesiono na dzień 11 lipca 2021 roku. Tę ważną dla lokalnej społeczności uroczystość połączono z 17. rocznicą poświęcenia kościoła p.w. Królowej Jadwigi.

Eucharystię dziękczynną za minione 17 lat oraz w intencji strażaków odprawił dyrektor Katedry Teologii Moralnej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Jan Orzeszyna. W homilii ks. prof. nawiązał do przeczytanych tekstów liturgicznych, szczególnie do Ewangelii wg św. Marka o rozesłaniu Apostołów.

Zwracając uwagę na fakt, że Mistrz rozsyłał ich po dwóch, mówił o relacjach międzyludzkich i o więzi miłości. Apostołowie, mówił, zostali wyposażeni w moc uzdrawiania z choroby, moc wypędzania złych duchów, nie otrzymali jednak władzy nad człowiekiem – nie mogli zmusić człowieka do nawrócenia się i przyjęcia Ewangelii.

Otrzymali też konkretne wskazówki jak iść do tych, którym będą mówić o Chrystusie. Posłani nie zabierali ze sobą niczego. Zgodnie ze starożytnym zwyczajem mieli prosić o chleb i nocleg. Musieli jednak liczyć się z odrzuceniem.

Ta Ewangelia mówi o rozesłaniu Apostołów, ale posłanym jest każdy z nas, co przypominają słowa z liturgii Mszy św. w języku łacińskim ite, missa est. Posłani są także strażacy. Rozumieją to druhowie z Kadłuba. Stąd swoją służbę rozpoczynają zawsze po spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii. Ks. prof. Jan Orzeszyna podziękował im za taką postawę.

Po Eucharystii uroczystości przeniosły się na plac manewrowy przed remizę OSP w Kadłubie. Tu samochód został uroczyście poświęcony przez ks. profesora i nazwany imieniem Piotr. Druhowie po tym akcie odebrali kluczyki i akt przekazania z rąk Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy.

Uroczystość poświęcenia samochodu swoją obecnością zaszczycił Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Wiceburmistrz Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis a także przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Janusz Małyszka.

W wydarzeniu wziął udział także przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Krzysztof Owczarek, dyrektor Katedry Teologii Moralnej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowi ks. prof. Jan Orzeszyna, komendant Miejsko-Gminnej OSP w Wieluniu Andrzej Szczepański oraz przedstawiciel Komendy powiatowej PSP z Wielunia st. kap. Tomasz Łodo.

Chrzestnymi samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP w Kadłubie zostali: Joanna Stasiak i Marcin Białek. Na uroczystość przybyły też poczty sztandarowe jednostek OSP z Gminy Wieluń i jednostki OSP z Popowic (Gmina Pątnów). Podczas uroczystości tytułem Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej honowany został druh Andrzej Szczepański.

tekst: Zofia Białas
fot. KW

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń