Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W ZS nr 3 w Wieluniu odbył się Konwent Gmin Powiatu Wieluńskiego

25 czerwca 2021 | Wydarzenia

W maju Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął cykl spotkań informacyjno – konsultacyjnych w powiatach woj. łódzkiego.

Jedno z takich spotkań, na które zaproszono wójtów gmin z powiatu wieluńskiego, odbyło się w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

Na spotkanie przybył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski, który przedstawił aktualną ofertę współpracy WFOŚiGW w Łodzi dedykowaną jednostkom samorządu terytorialnego naszego powiatu.

Podczas spotkania Prezes Zarządu Funduszu przedstawił także zasady udzielania wsparcia finansowego, formy dofinansowania, zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz obszary wsparcia, do których należy m.in. ochrona powietrza i zasobów wodnych, ochrona przyrody i krajobrazu, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi a także edukacja ekologiczna.

Przedstawiciele samorządów mieli okazję zapoznać się również z błędami we wnioskach, przedstawić swoje oczekiwania względem funduszu oraz przedstawić problemy z jakimi borykają się poszczególne jednostki samorządu. Organizatorem konwentu było Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Konwent Gmin Powiatu Wieluńskiego poprzedziło otwarcie ekopracowni Zielona Strefa Kopernika w Zespole Szkół nr 3 z posadzeniem Dębu Śląskiego oraz otwarcie zmodernizowanego boiska szkolnego również przy ZS nr 3.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń