Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

24 czerwca 2021 | Wydarzenia

17 czerwca w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia.

Doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia było okazją do podsumowania działalności TPW za okres 25 czerwca 2020 – 16 czerwca 2021 r. Najważniejsze obszary działalności Towarzystwa w mijającym okresie sprawozdawczym przedstawiła prezes TPW Iwona Podeszwa.

Najbardziej spektakularne przedsięwzięcia to:

  1. Rajdy rowerowe Sekcji Cyklistów Relaks działającej od 1996 r. przy TPW (1 maja-30 września);
  2.  Konkurs historyczno-fotograficzny „Śladami pamięci 1795-1921” online skierowany do uczniów wieluńskich szkół średnich. Celem konkursu było odkrywanie miejsc pamięci historycznej związanych z polską walką o niepodległość. Zwyciężył Mateusz Włodarczyk – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Wieluniu, autor zdjęcia nagrobka Józef Kubalczyka pierwszego komendanta ZWZ AK odznaczonego Orderem Virtuti Militari w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.;
  3. Spotkanie z cyklu „Ludzie i ich pasje” z wielunianinem, autorem książki „Wielopolis” dr. Jarosławem Petrowiczem;
  4. Wsparcie finansowe przez TPW dwóch publikacji wydanych przez MiGBP w Wieluniu: audiobooka „Dawno temu w Wieluniu” Wiesława Drabika i książki Joanny Gradowskiej „Jak powstał Wieluń. Legenda”.

W dalszej części Zebrania przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Reczkin przedstawiła sprawozdanie finansowe TPW za 2020 r. i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania i udzielenie Zarządowi absolutorium. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na zakończenie obrad członkowie TPW pochylili się nad planem kolejnych działań Stowarzyszenia na 2021.

źródło: MiGBP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń