Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nadanie i poświęcenie sztandaru OSP Opojowice

7 czerwca 2021 | Wydarzenia

W czwartek 3 czerwca odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opojowicach.

Nadanie sztandaru dla OSP w Opojowicach miało miejsce podczas uroczystej zbiórki na placu przy remizie OSP Opojowice. Uroczystości poprzedziła Msza św. w kaplicy p.w. św. Anny w Opojowicach, na której proboszcz parafii w Czarnożyłach ks. Marek Jelonek dokonał poświęcenia nowego sztandaru a także wygłosił homilię w intencji OSP Opojowice.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się w kolumnie na plac przy remizie, gdzie miała miejsce część oficjalna wydarzenia. Nowy sztandar, ufundowany przez lokalną społeczność, został przekazany z rąk komitetu społeczności Opojowice przez Jadwigę Pacholik, Sołtysa Wsi Opojowice Mariolę Misiak oraz Radnego Sołectwa Opojowice Jerzego Marasa.

Przed oficjalnym zakończeniem zabrali głos zaproszeni goście, którym przy tak szczególnej okazji V-ce Prezes jednostki Dariusz Marciniak wręczył pamiątkowe statuetki. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości odbyło się jeszcze walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili, m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski, Zastępca Wójta Gminy Czarnożyły Piotr Kędzia, Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły Jerzy Łabęcki wraz z Radnymi oraz Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu bryg. Tomasz Lewiński.

Podczas uroczystości nie zabrakło także Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi dh Janusz Małyszka, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Dariusza Marciniaka, Sołtysa Wsi Opojowice Marioli Misiak, pocztu sztandarowego wraz z delegacją OSP Czarnożyły, druhów z OSP Opojowice oraz mieszkańców.

fot. Gmina Czarnożyły

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń