Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczystość Bożego Ciała w parafii św. Barbary w Wieluniu

3 czerwca 2021 | Wydarzenia

W dniu 2 czerwca w parafii św. Barbary w Wieluniu świętowano uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tradycyjnie nazywaną Bożym Ciałem.

W dniu tym w parafii odbyła się pielgrzymka eucharystyczna do miejsc, które wywarły wielki wpływ na powstanie parafii i tworzenie się wspólnoty św. Barbary. Samo słowo pielgrzymka wymusiło prostotę świętowania. O prostocie zdecydowały miejsca na pielgrzymkowej trasie, przy których stanęły symboliczne stoły ofiarne.

Stanęły one w pobliżu miejsca urodzenia Janiny Kierocińskiej na ulicy Kijak, dziś Czcigodnej Sługi Bożej, przy Krzyżu postawionym przez rodziców Kierocińskiej u zbiegu ulicy Granicznej i Joanny Żubr, na ulicy Jesionowej i przy małym szesnastowiecznym kościele św. Barbary, bardzo bliskim Janinie Kierocińskiej.

Pielgrzymce przewodniczył ks. prof. Janusz Mączka z Krakowa. Przy pierwszej pielgrzymkowej stacji wierni usłyszeli od niego Ewangelię o przygotowaniu miejsca do spożycia Paschy.

Idźcie za człowiekiem niosącym wodę i wejdźcie do domu, do którego on wejdzie, tam zastaniecie izbę przygotowaną. Czy każdy z nas byłby gotowy przyjąć spontanicznie Chrystusa do swojego domu, by spożył Paschę ze swoimi uczniami?

– zakończył refleksję ks. prof. Janusz Mączka z Krakowa

Druga stacja to rozważanie Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba i nakarmieniu głodnych, słuchających Słowa Bożego i kolejne pytanie: „Czy jesteście gotowi nakarmić swoich bliskich Chrystusem?”

Trzecia stacja, Ewangelia wg św. Łukasza i trzecia refleksja zakończona pytaniem: „Czy potrafisz rozpoznać Jezusa tak jak rozpoznali go uczniowie zdążający do Emaus i czy potrafisz znaleźć takie miejsce, gdzie rozpoznasz Chrystusa po łamaniu chleba?”

Czwartą refleksję wywołaną Ewangelią św. Jana o modlitwie i jedności Ojca z Synem oraz konieczności przekazywania swojej wiary innym zakończyło stwierdzenie, że jedność zależy tylko od nas samych.

Dalsza część uroczystości przeniosła się do kościoła, gdzie po odśpiewaniu „Ciebie Boga wysławiamy” i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Eucharystia. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. prof. Janusz Mączka. Wspólnie z nim Eucharystię sprawowali ks. proboszcz Jarosław Boral i ks. senior Andrzej Kornacki.

W krótkiej homilii ks. Janusz Mączka wrócił do Ewangelii o przygotowaniu miejsca na spożycie Paschy. Tam przewodnikiem do miejsca spotkania był człowiek niosący wodę.

Nas prowadził Krzyż. To za nim weszliśmy do świątyni, naszego miejsca Paschy, miejsca, które zawsze czeka na każdego, jeśli tylko wyrazi wolę spotkania się z Chrystusem. Pamiętajmy o naszym kościele, miejscu spotkania z Chrystusem w tajemnicy Eucharystii.

Wierzę, że Chrystus już wybrał sobie to miejsce na miejsce spotkania z wami. Dlatego z dnia na dzień ta świątynia pięknieje. I będzie pięknieć nadal. Mówi o tym wasza obecność. Cieszy, że widać tu wszystkie działające w parafii wspólnoty: siostry zakonne, Rycerzy Kolumba, dzieci, służbę liturgiczną, chór.

– zakończył homilię kaznodzieja

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało zostało ustanowione przez papieża Urbana IV w 1264 roku i jest obchodzone nieprzerwanie od wprowadzenia do kalendarza liturgicznego przez papieża Jana XXII. Święto to od początku gromadzi wielką ilość wiernych, którzy publiczne chcą wyznać wiarę w Chrystusa eucharystycznego.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń