Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Bierzmowanie w Parafii św. Barbary w Wieluniu

20 maja 2021 | Wydarzenia

W parafii św. Barbary w Wieluniu 29 młodych ludzi przyjęło z rąk bpa Antoniego Długosza sakrament Ducha Świętego.

Sakrament bierzmowania młodzi przyjęli w piątek, 14 maja, w liturgiczne wspomnienie św. Macieja, dwa dni przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego.

Ks. bp zwracając się do młodych ludzi oczekujących na sakrament bierzmowania nawiązał do słów Jana Pawła II „otwórzcie drzwi Chrystusowi” wypowiedzianych po wyborze na papieża i do słów „przybyłem świadczyć o Chrystusie”, wypowiedzianych po przybyciu pierwszy raz do Polski.

Przed chwilą wypowiedzieliście piękne słowa –przybyliśmy by przyjąć sakrament bierzmowania po to by móc świadczyć o Chrystusie, głosić Chrystusa i być z nim w przyjaźni na całe życie. Jakże jesteście w tym momencie bliscy świętemu Janowi Pawłowi II.

Sięgając do objawienia się Boga Mojżeszowi w płonącym krzewie i słów „Ja jestem”, przypomniał, że Bóg jest zawsze obecny w życiu człowieka, jest początkiem i celem, także w życiu tych, co dziś przyjmą sakrament Ducha Świętego a w relację z Bogiem weszli poprzez chrzest.

Sakrament chrztu przyjęliście dzięki rodzicom i rodzicom chrzestnym. Przez sakrament chrztu staliście się członkami Kościoła, mogliście przyjąć Komunię świętą. O tym, czy przyjmiecie sakrament bierzmowania i czy staniecie się w pełni chrześcijanami zdecydowaliście sami i swoim własnym wyborem, potwierdzacie, że na dalszy etap życia wybieracie Chrystusa i to, co przykazał swoim uczniom.

Będziecie wśród rówieśników, i nie tylko, głosicielami prawdy o Jego Zmartwychwstaniu. Niech przyjęty sakrament stanie się dla was początkiem bycia świadkami Jezusa Chrystusa, gdyż pragnieniem Ducha Świętego jest byście żyli życiem Chrystusa Zmartwychwstałego, niezależnie od tego, jakich wyborów w swoim życiu dokonacie. Drogowskazem, który was poprowadzi niech będzie Dekalog.

– powiedział do młodych ks. bp Antoni Długosz

Eucharystię celebrowali ks. bp Antoni Długosz, ks. dziekan Mirosław Rapci i ks. prałat Jacek Zieliński.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń