Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

„Rondo Praw Kobiet” w Wieluniu. Radni przegłosowali projekt

29 kwietnia 2021 | Wydarzenia

W środę, 28 kwietnia, podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Wieluniu radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Warszawską w Wieluniu.

Jedną z propozycji nazwy, w imieniu klubu radnych „Łączy Nas Wieluń”, przedstawił Jarosław Rozmarynowski. Klub zaproponował aby rondo nosiło nazwę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”. Kolejną propozycję nazwy: „Księdza Franciszka Blachnickiego” przedstawiła podczas sesji radna Anna Dziuba-Marzec reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość.

Jednak obie te nazwy zostały przegłosowane na korzyść propozycji radnych klubu „Przyjazna Gmina”, tj. „Rondo Praw Kobiet”. Za tym aby rondo miało taką nazwę zagłosowało 11 radnych, 3 się wstrzymało od głosu a 4 było przeciwnych. Uzasadnienie propozycji klubu „Przyjazna Gmina” zrobiło wrażenie na większości radnych. Klub odwołał się w nim m. in. do historii Polski i uzyskania przez kobiety pełni praw wyborczych w 1918 roku.

Polska to jeden z pierwszych krajów świata, w którym kobiety uzyskały pełnię praw wyborczych, tuż po odzyskaniu suwerenności, tj. już 28 listopada 1918 roku na mocy dekretu Józefa Piłsudskiego. Rok później podczas pierwszych wyborów w II RP osiem kobiet uzyskało mandat poselski. To One i ich heroizm w walce o prawa kobiet powinny być wzorcem do naśladowania dla obecnych i przyszłych parlamentarzystek.

Niestety uzyskanie przez Polki praw wyborczych nie zniosło automatycznie wszystkich nierówności, uprzedzeń społecznych czy głęboko zakorzenionych stereotypów. Realne zmiany zmierzające do pełnego równouprawnienia nastąpiły dopiero w 1921 r. i były konsekwencją podniesienia do rangi konstytucyjnej zasady równouprawnienia wszystkich obywateli bez względu na płeć.

W obecnym 2021 roku mija właśnie 100. rocznica uchwalenia konstytucji marcowej, której zapisy zarówno potwierdziły dekret Józefa Piłsudskiego z 1918 roku o ordynacji wyborczej, jak i wprowadziły wiele pożądanych zmian w obowiązującym ustawodawstwie zmierzających do „wyzwolenia kobiety ku człowieczeństwu poprzez nadanie jej praw publicznych” – tak pięknie określiła to Zofia Nałkowska w 1906 roku na Zjeździe Kobiet w Krakowie.

Uzyskane wówczas, jak i później przez Polki prawa i należne przywileje nie były darem, były sukcesem długiego, zapoczątkowanego już w połowie XIX wieku, procesu emancypacji kobiet. Był on okupiony ogromną pracą i poświęceniem Polek na rzecz równouprawnienia i działaniami ruchów kobiecych, które wpływały na decyzje rządów i zapoczątkowały wiele społecznych zmian.

To dzięki niezłomności polskich aktywistek żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, a ich walka wtedy zaowocowała lepszym dziś dla nas wszystkich. To jednak nie koniec walki kobiet o swoje prawa. Choć w ostatnich kilku dekadach poczyniono znaczne postępy, to nadal istnieją trudne do usunięcia bariery i nierówności, które dotykają kobiety.

Musimy również pamiętać, iż nic nie jest nam dane raz na zawsze. Musimy być zawsze czujni i z całą stanowczością przeciwstawiać się wszelkim próbom ograniczania podstawowych praw kobiet, w tym prawa do samodecydowania o sobie, swoim ciele i zdrowiu.

„Rondo Praw Kobiet” będzie w sposób symboliczny przypominać o odwadze, determinacji oraz mądrości wielu kobiet, które miały siłę przeciwstawić się dyskryminującym normom obyczajowym, nie bały się konsekwencji prawnych, publicznego dyskredytowania swojej działalności, które walczyły o takie same prawa, niezależnie od płci, wyznania czy narodowości.

To doskonała okazja, aby wyrazić uznanie dla tych, którzy do takich zmian legislacyjnych się przyczynili, okazać szacunek dla parlamentarzystek, które jako pierwsze miały odwagę zmierzyć się w wyborczej walce oraz dla tych wszystkich osób, którym również dziś sprawa równości jest bliska i mają odwagę o nią walczyć.

Prawa kobiet są fundamentalną wartością nowoczesnego i otwartego społeczeństwa. Równość w sferze ekonomicznej , zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji i przemocy to wartości które powinny łączyć nas wszystkich.

– czytamy w uzasadnieniu projektu klubu „Przyjazna Gmina” 

Ciekawostką jest, że rondo na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wieluniu było, od października ubiegłego roku, miejscem kilku blokad – protestów osób solidaryzujących się ze wszystkimi walczącymi o prawa człowieka i naruszone prawa kobiet, w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku. O blokadach tego ronda pisaliśmy, m. in.: tutajtutaj.

fot. archiwum

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń