Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rekordowe dofinansowanie dla Powiatu Wieluńskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

26 kwietnia 2021 | Wydarzenia

W dniu 23 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyła się konferencja prasowa.

Podczas wydarzenia Starosta Wieluński Marek Kieler i Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba poinformowali o otrzymaniu rekordowego, w wysokości 30 mln. złotych, dofinansowania na remont i przebudowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie to dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 4536E na odcinku Rychłocice – Gabrielów, której koszt całkowity ma wynieść prawie 38,5 mln. złotych. Droga ta stanowi główny ciąg komunikacyjny mający duże znaczenie dla rozwoju sieci dróg na terenie województwa łódzkiego, gdyż łączy trzy powiaty: łaski, wieluński i pajęczański oraz cztery gminy: Widawa, Konopnica, Osjaków i Siemkowice.

Prawie 1,2 mln. złotych będzie wynosił całkowity koszt remontu w 2021 roku drogi powiatowej nr 4511E w na odcinku Skomlin – Wróblew. Na remont drogi przebiegającej przez teren dwóch województw: łódzkiego i opolskiego, o długości około 25 km, przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 950 tys. złotych. Inwestorem tego zadania jest gmina Skomlin przy partycypacji w kosztach remontu przez Powiat Wieluński.

W piątkowej konferencji, oprócz Starosty Wieluńskiego Marka Kielera i Wicestarosty Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby, uczestniczyli również wójtowie poszczególnych gmin, które otrzymają dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki przyznano także na remont i przebudowę dróg gminnych w gminie Czarnożyły, Wierzchlas i Mokrsko.

Starosta Wieluński Marek Kieler nie szczędził podziękowań wójtom za ich wkład pracy oraz współpracę podczas tworzenia wniosków oraz pogratulował wszystkim pozyskania środków na inwestycje w obrębie dróg gminnych. Wicestarosta Wieluński natomiast podziękował dodatkowo Radnym Rady Powiatu: Łukaszowi Dybce, Waldemarowi Borczykowi i Grzegorzowi Jankowskiemu, którzy brali aktywny udział w procesie pozyskania środków.

Wszyscy wójtowie, beneficjenci Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu w Wieluniu złożyli szczególne podziękowania, nieobecnemu na konferencji z powodu choroby, Posłowi na Sejm RP Pawłowi Rychlikowi, którego zaangażowanie przyczyniło się do tak dobrego wyniku dofinansowania.

Wszystkie te dofinansowania na remonty dróg zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo ruchu, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, pozytywnie wpłyną na poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi oraz zwiększą przepustowość i płynności ruchu drogowego.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń