Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Starostwo Powiatowe zachęca: wywieś flagę na Święto Chrztu Polski

12 kwietnia 2021 | Wydarzenia

W dniu 14 kwietnia przypada święto państwowe pod nazwą Święto Chrztu Polski. Święto to zostało wprowadzone przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

W roku 966 Mieszko I przyjął chrzest co zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski oraz włączenie państwa polskiego do grona nowoczesnych chrześcijańskich krajów.

Wydarzenie to spowodowało szybki rozwój kraju oraz wzrost znaczenia Polski wśród państw Europy. Data 14 kwietnia 966 roku, zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznana została za początek Państwa Polskiego. Pierwszy raz Święto Chrztu Polski obchodziliśmy dwa lata temu. W tym roku przypada 1055 rocznica chrztu Polski.

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Zapraszamy wszystkich do wywieszenie flagi w dniu 14 kwietnia 2021 r. w ramach upamiętnienia tego wydarzenia.

– czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Wieluniu

Posłowie wnioskodawcy w projekcie ustawy o ustanowieniu Święta Chrztu Polski wytłumaczyli, że 14 kwietnia ma być dniem narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność.

Posłowie wnioskodawcy dodali również, że święto to powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego oraz ma zachęcać obywateli do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag biało-czerwonych.

Stąd apel Starostwa Powiatowego w Wieluniu aby 14 kwietnia, w tak ważnym historycznie i gospodarczo dniu dla Polski, wszyscy mieszkańcy naszego powiatu uczcili to święto poprzez wywieszenie flagi narodowej. Święto Chrztu Polski 14 kwietnia nie jest dniem wolnym od pracy.

Jednocześnie przypominamy, że jest obowiązek wywieszenia tego dnia biało-czerwonej flagi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1509) o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń