Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W kościele katolickim rozpoczął się Wielki Post

17 lutego 2021 | Wydarzenia

W środę, 17 lutego, w kościele katolickim rozpoczął się Wielki Post.

Środa popielcowa, na 40 dni przed Wielkanocą, przypomniała wszystkim wiernym ważną prawdę o człowieku: „prochem jesteś i w proch się obrócisz”, i jednocześnie zmusiła do uświadomienia sobie, że każdy z wiernych potrzebuje nawrócenia i prawdziwej wiary w Ewangelię.

Skończył się karnawał i przyszedł czas na wyciszenie się i refleksję nad swoim życiem. Dlatego tak ważne są wypowiadane w tym dniu przez celebransa słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, nieoznaczające nic innego jak tylko prośbę o odbudowę prawdziwej więzi z Bogiem, zerwanej przez grzech, brak pokory, egoizm, zarozumiałość i pychę.

Nawrócenie może się dokonać tylko przez post, jałmużnę i modlitwę, powiedział w słowie Bożym skierowanym do uczestników Mszy Świętej ks. Jarosław Boral. Do rozważań na temat postu, jałmużny i modlitwy wstępem stała się przeczytana przez ks. Andrzeja Kornackiego Ewangelia wg św. Mateusza.

Kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, którzy przybierają smutny wygląd po to, by ludzie widzieli, że oni poszczą. Ty zaś, gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz, ażeby twój post był widziany nie przez ludzi, lecz przez Ojca twojego, który jest tam, w ukryciu, i który widzi to, co ukryte (…).

Pamiętajcie, by nie spełniać dobrych uczynków na oczach ludzi po to, by je podziwiano, (…) Gdy więc będziesz rozdawał jałmużnę, nie rozgłaszaj tego naprzód(…) Niech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu (…)

A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich lepiej widziano (…).

– przypomniał w Ewangelii Święty Mateusz

Wielki Post, jak mówił ks. Jarosław, to czas systematycznej pracy nad sobą, czas ćwiczeń duchowych, czas odmawiania sobie czasami drobnych rzeczy, czas ascezy od swoich nałogów, przyzwyczajeń.

Dlaczego? Bo Wielki Post przypomina o tym, że Jezus będzie cierpiał i poniesie śmierć za to, czego nie popełnił, a popełniłem ja sam. Dlatego posypmy głowy popiołem i z pokorą powiedzmy „Panie zgrzeszyłem”.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń