Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim „Łódzkie na plus”. Lista projektów z powiatu wieluńskiego

8 września 2020 | Wydarzenia

W Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego rozpoczęło się głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców projekty, również z naszego rejonu.

8 milionów złotych przeznaczył samorząd Województwa Łódzkiego na realizację tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Każdy może mieć wpływ a nawet zdecydować, na który projekt zostaną wydane. Głosować należy w dniach 7-18 września na najlepszy pomysł w jednej i drugiej kategorii.

W Budżecie Obywatelskim jest kilka projektów dotyczących nie tylko naszego miasta ale i powiatu. Zachęcamy do głosowania.

Zadania możliwe do zrealizowania w ramach BO w naszym rejonie:

Pula wojewódzka:

1. zadanie nr W20„Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń” z kwotą na realizację w wysokości 390 tys. zł.:

Zadanie polega na wykonaniu tzw. aktywnych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich nr 486 i nr 488 na ternie gminy Wieluń. W uzgodnieniu z zarządcą tras wytypowanych zostało 5 lokalizacji w miejscowościach Wieluń (ulice Głowackiego, Traugutta i 18 Stycznia), Dąbrowa i Ruda. Dzięki instalacji oświetlenia pieszym bezpieczniej i łatwiej będzie przejść przez jezdnie o dużym natężeniu ruchu.

Szczegóły są również dostępne – tutaj.

2. zadanie nr W27„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Borowca, budowa peronów na przystankach komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej nr 481” z kwotą na realizację w wysokości 122 tys. zł.:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Borowca, gmina Wieluń i przyjezdnych poprzez wybudowanie peronów na dwóch przystankach komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej nr 481.

3. zadanie nr W32 „Bezpieczna droga – wspólną sprawą” z kwotą na realizację w wysokości 150 tys. zł.:

Projekt przeznaczony jest dla grupy mieszkańców Masłowic. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników DW 481 polegająca na wykonaniu przejścia do centrum kulturalno-handlowego oraz uczniów do szkoły podstawowej. Realizacja zadania związana jest z przedłużeniem istniejącego ciągu pieszego w m. Masłowice.

Pula powiatu wieluńskiego:

1. zadanie nr EWI01„Pół wieku w koronie” z kwotą na realizację w wysokości 39,91 tys. zł.:

„Pół wieku w koronie” to wystawa plenerowa z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia znajdującego się w Wieluńskiej kolegiacie przez kardynała Karola Wojtyłę i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowanie wystawy zostanie poprzedzone zebraniem materiałów, fotografii, pamiątek i wspomnień od mieszkańców powiatu wieluńskiego, którzy uczestniczyli w koronacji obrazu.

Na otwarcie wystawy zorganizowany zostanie uroczysty wernisaż z koncertem lokalnych chórów. Realizacja: lipiec – październik 2021 r. Cel: upowszechnienie kultury i historii regionu w oparciu o wydarzenia sprzed 50 lat z nawiązaniem do wcześniejszych dziejów miasta i regionu, zachowanie dla przyszłych pokoleń relacji świadków i pamiątek z ważnego wydarzenia w historii powiatu wieluńskiego, budowanie tożsamości regionalnej.

2. zadanie nr EWI02„Moja siła to rodzina” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu pikniku rodzinnego pod nazwą „Moja siła to rodzina”, podczas którego promowane będą wartości rodzinne. Poprzez liczne atrakcje wzmacniane będą więzi rodzinne, nastąpi także integracja społeczności lokalnej (300 osób). Przygotowania do wydarzenia rozpoczną się w lipcu 2021, a we wrześniu 2021 odbędzie się piknik.

Cel: Integracja oraz wzmacnianie więzi rodzinnych, pogłębianie relacji, przedstawienie możliwości kreatywnego spędzania czasu. Zapobieganie przemocy i uzależnieniom w rodzinie, jak i wskazanie informacji o formach pomocy dla rodzin w potrzebie. Upowszechnianie wartości rodzinnych stanowiących dla człowieka najbardziej podstawowe środowisko wychowawcze, miejsce kształtowania umiejętności życiowych i społecznych, a także miejsce upowszechniania kultury.

3. zadanie nr EWI03 „Wieluński folklor ” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Projekt ma na celu edukację w zakresie kultury i folkloru ziemi wieluńskiej. Polega na przeprowadzeniu warsztatów promujących tematykę folkloru ziemi wieluńskiej. Ma na celu stworzenie warunków rozwoju społecznego w oparciu o tradycję, folklor, kulinarne dziedzictwo kulturowe. Wspólne, ponadpokoleniowe spotkania (dzieci, rodzice, dziadkowie – przy udziale kół gospodyń wiejskich) to powrót do tradycji głęboko osadzonej w historii.

Projekt sprzyja utrwaleniu przepisów kulinarnych, odtwarzaniu umiejętności, które z wolna stają się zapomnianą praktyką. Przekazywanie wiedzy i umiejętności, doświadczeń i tradycji folklorystycznych przez doświadczonych mieszkańców młodszym członkom społeczności lokalnej posiada wymiar sztafety międzypokoleniowej. Projekt odpowiada na podstawową potrzebę społeczną, jaką jest ciągłość kulturowa oraz współżycie społeczne.

Szczegóły są również dostępne – tutaj.

4. zadanie nr EWI05„Kształtowanie postaw społecznych młodego pokolenia podstawą bezpieczeństwa małych ojczyzn” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Projekt przeznaczony jest dla grupy młodzieży powiatu wieluńskiego. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami pożarnictwa, udzielenia pierwszej pomocy, w tym zapoznanie z ceremoniałem musztry i tradycjami OSP, jak również zaszczepienie w młodym pokoleniu ducha strażaka i społecznika, który gotowy jest zawsze nieść pomoc potrzebującym.

W ramach projektu młodzież będąca na obozie szkoleniowym, weźmie udział w zajęciach interaktywnych z elementami wzajemnej rywalizacji i zdobędzie umiejętności postępowania w obliczu zagrożenia, w tym udzielania pierwszej pomocy. W programie obozu szkoleniowego nie powinno zabraknąć elementów zwiedzania zabytków architektury, muzeów województwa.

5. zadanie nr EWI06 „Między legendą a historią… promocja czytelnictwa”  z kwotą na realizację w wysokości 18,5 tys. zł.:

Zadanie ma na celu pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionu, zachowanie pamięci historycznej, poszerzanie zainteresowań dotyczących dziedzictwa swoich przodków, budowanie poczucia wspólnoty wśród społeczności lokalnej: dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców powiatu wieluńskiego. W ramach tego zadania zrealizowane zostaną działania edukacyjne i kulturalne oraz zostaną zakupione nowości wydawnicze dotyczące między innymi historii i kultury województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu wieluńskiego.

Szczegóły są również dostępne – tutaj.

6. zadanie nr EWI08 „Pszczoły i miód Made in Wieluń” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Projekt edukacyjny, którego myślą przewodnią jest zwiększenie świadomości na temat roli pszczół w środowisku naturalnym, znaczenia miodu w życiu człowieka oraz promocja pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich, stanowiącej gwarancję zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a skutkami działalności człowieka. Projekt ma ukazać pszczelarską tradycję ziemi wieluńskiej, która stopniowo zanika.

Szczegóły są również dostępne – tutaj.

7. zadanie nr EWI09 „Rodzina w sieci” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

„Rodzina w sieci” to cykl bezpłatnych warsztatów informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych od urządzeń mobilnych i Internetu oraz skutecznych metod wychowawczych. Warsztaty przeznaczone będą dla 200 rodziców i opiekunów – mieszkańców w obszarów wiejskich z powiatu wieluńskiego. Utworzonych zostanie 10 grup max. 20 osób każda.

Podsumowaniem warsztatów będzie wydarzenie: „Spotkanie rodzinne”. Będzie ono miało na celu integrację rodzin oraz pokazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu i będzie alternatywą nadużywania urządzeń mobilnych i Internetu.

Realizacja: sierpień-grudzień 2021 Cel: profilaktyka uzależnień behawioralnych przez uświadamianie oraz kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych, a także poznawanie skutecznych narzędzi umożliwiających zapobieganie uzależnieniom, niewłaściwym zachowaniom dziecka wynikającym z nadużywania urządzeń mobilnych i Internetu.

Zasady głosowania w BO:
1. Wejdź na stronę tutaj i wypełnij internetowy formularz.
2. Po wypełnieniu wygeneruj kartę do głosowania w formacie pdf.
3. Wydrukuj kartę i podpisz.
4. Wrzuć kartę do urny w jednym z punktów do głosowania, tzn. w:

1. Bibliotece Pedagogicznej – ul. Piłsudskiego 6, gmach II LO w Wieluniu, lub
2. Biurze powiatowym ARiMR – ul. Sieradzka 70 w Wieluniu.

Pamiętaj, że zagłosować można tylko jeden raz w danej kategorii!

Strona z kartą do głosowania na wybrane zadania znajduje się – tutaj a ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania w ramach BO „Łódzkie na plus” na 2021 r. – tutaj.

Każdy pełnoletni mieszkaniec naszego regionu będzie mógł wybrać w głosowaniu najbardziej mu bliskie projekty zadań.

fot. UW w Łodzi

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń