Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieluniu podświetliło mury na solidarność z ofiarami przemocy religijnej lub wyznaniowej

22 sierpnia 2020 | Wydarzenia

W dniu dzisiejszym, 22 sierpnia, przypada Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Polski w maju 2019 r. i ma na celu mobilizację społeczności międzynarodowej do większego zaangażowania w działania upamiętniające ofiary, które często pozostają zapominanie.

Ten międzynarodowy dzień ma przyczynić się do zwalczania zbrodni nienawiści i aktów przemocy z powodu religii bądź wyznania oraz wzmocnić szacunek dla różnorodności religijnej, uwrażliwić opinię publiczną, budować poczucie solidarności z prześladowanymi oraz podnosić świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania.

Do tegorocznego wydarzenia, zorganizowanego przez Laboratorium Wolności Religijnej, którego głównym celem działań jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej, przyłączyło się także Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Solidaryzując się z całym krajem, punkt o godz. 21:00, wcześniej do połowy podświetlony barwami narodowymi, urząd Starostwa przy placu Kazimierza Wielkiego w Wieluniu cały zabłysnął białym światłem. Budynek, na prośbę Starostwa, podświetlił Urząd Miejski w Wieluniu. Przyjemnie ciepła noc i doskonale prezentujący się urząd zachęcają do miłego spaceru przed snem.

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń