Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Dębinie odbyły się obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

13 lipca 2020 | Wydarzenia

Na mocy ustawy podpisanej 13 października 2017 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dzień 12 lipca został ustanowiony Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Z tej okazji w niedzielę, 12 lipca, samorządowcy powiatu wieluńskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem – pomnikiem rodaków w Dębinie gm. Osjaków, zamordowanych 3 września 1939 roku przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej to święto poświęcone mieszkańcom polskich wsi i ich patriotycznej postawie w czasie II Wojny Światowej a obchodzone 12 lipca, w rocznicę pacyfikacji polskiej wsi Michniowa w woj. świętokrzyskim. Za pomoc niesioną partyzantom Michniów został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani.

W tamtym czasie ponad 800 wsi zostało spacyfikowanych za pomoc udzielaną uciekinierom oraz osobom ukrywającym się przed prześladowaniami, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego. Całe rodziny wyrzucano z domostw, pozbawiano dobytku, wywieziono do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Obelisk w miejscowości Dębina został uroczyście odsłonięty w dniu 1 września 2017 r. w miejscu gdzie hitlerowscy żołnierze zamordowali siedmiu mieszkańców gminy Osjaków i Biała:

1. Walenty Jędrasik (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
2. Jan Kostrzewa (zam. Stanisławów, gm. Osjaków),
3. Stanisław Nowakowski (zam. Naramice, gm. Biała),
4. Józef Olak (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
5. Franciszek Piskorski (zam. Naramice, gm. Biała),
6. Franciszek Podemski (zam. Naramice, gm. Biała),
7. Józef Uryszek (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków).

W uroczystych obchodach święta pod obeliskiem uczestniczyli, m.in.: Starosta Wieluński Marek Kieler, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, Zastępca Wójta Gminy Osjaków Renata Kostrzycka, radni Rady Powiatu Wieluńskiego oraz radni Rady Gminy Osjaków.

Uroczystość swoim występem uświetniła Grupa Śpiewacza „Raduczanie”.

fot. Powiat Wieluński

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń