Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

27 czerwca 2020 | Wydarzenia

25 czerwca w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia.

Doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia stało się okazją do podsumowania działalności TPW za 2019 r. Najważniejsze obszary działalności Towarzystwa w mijającym okresie sprawozdawczym przedstawiła prezes TPW Iwona Podeszwa.

Najbardziej spektakularne przedsięwzięcia 2019 r. to:

1. Rajdy rowerowe Sekcji Cyklistów Relaks (1 maja – 30 września),

2. Spotkanie z profesorem nauk humanistycznych, historykiem Stanisławem Sławomirem Nicieją (9 maja),

3. Wycieczka edukacyjna na Opolszczyznę szlakiem lotnisk, z których 1 września 1939 roku  startowały samoloty Lutwaffe bombardujące Wieluń (współorganizatorzy: TPW i Oddział Jurajski PTTK , wsparcie finansowe Urząd Miejski w Wieluniu).

Wydarzenie zostało wpisane w program obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu (24 sierpnia),

4. Konkurs historyczny „Wieluń był pierwszy” skierowany do młodzieży wieluńskich szkół średnich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 27 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły. Zwyciężyła Aleksandra Woźniak uczennica II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

Nagrodę główną – rower ufundowała firma Zasada Bikes, nagrody za II, III i IV miejsce zasponsorował Społem PSS Tęcza w  Wieluniu. Wydarzenie zostało wpisane w program obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej (26 września),

5. Konsultacje historyczne dla studentów i uczniów szkół średnich ( wiceprezes TWP Stanisław Pioruński).

W dalszej części Zebrania przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Reczkin przedstawiła sprawozdanie finansowe TPW za 2019 r. i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania i udzielenie Zarządowi absolutorium. Uchwała została przyjęta  jednogłośnie.

Na zakończenie obrad członkowie TPW pochylili się nad planem działań Stowarzyszenia na kolejne miesiące.

źródło: Towarzystwo Przyjaciół Wielunia

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń