Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńskie obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2020 | Wydarzenia

3 maja o godzinie 12:00 zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po odśpiewaniu hymnu wiązankę złożył pod tablicą Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, następnie kwiaty i znicz złożyli Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba i Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek.

Ostatnią wiązankę złożył Burmistrz Paweł Okrasa wraz z Zastępcą Burmistrza Joanną Skotnicką-Fiuk, Przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Akuliczem i Radnym Rady Miejskiej Krzysztofem Poznerowiczem. Z tej okazji wypuszczono również białe i czerwone balony. Jest to symboliczny gest upamiętniający 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wszystkich osób poległych w walce za ojczyznę.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku było ważnym krokiem w historii Polski. Była to pierwsza, najnowocześniejsza w Europie i druga na świecie, spisana konstytucja, która stanowiła próbę unowocześnienia ustroju Polski oraz ratowania jej suwerenności.

Choć Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i wprowadzała zasadę trójpodziału władzy gdzie wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone a przywrócone w kwietniu 1919 roku w II Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieluniu i MSWiA

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń