Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Wieluniu zachęcają: wywieś flagę na Święto Chrztu Polski

7 kwietnia 2020 | Wydarzenia

W dniu 14 kwietnia przypada święto państwowe pod nazwą Święto Chrztu Polski, które zostało wprowadzone przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

W roku 966 Mieszko I przyjął chrzest co zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski oraz włączenie państwa polskiego do grona nowoczesnych chrześcijańskich krajów.

Wydarzenie to spowodowało szybki rozwój kraju oraz wzrost znaczenia Polski wśród państw Europy. Data 14 kwietnia 966 roku, zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznana została za początek Państwa Polskiego. Pierwszy raz Święto Chrztu Polski obchodziliśmy w zeszłym roku. W tym roku przypada 1054 rocznica chrztu Polski.

14 kwietnia ma być dniem narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność.

Święto to powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego (…). Ma zachęcać obywateli do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag biało-czerwonych. (…)

Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość. 

– napisali posłowie wnioskodawcy w projekcie ustawy o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Stąd apel zarówno Starostwa Powiatowego jak i Urzędu Miejskiego w Wieluniu aby 14 kwietnia, w tak ważnym historycznie i gospodarczo dniu dla Polski, wszyscy mieszkańcy naszej gminy i powiatu uczcili to święto poprzez wywieszenie flagi narodowej. Święto Chrztu Polski 14 kwietnia nie jest dniem wolnym od pracy.

Jednocześnie przypominamy, że jest obowiązek wywieszenia tego dnia biało-czerwonej flagi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1509) o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń