Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Prezydent RP Andrzej Duda zostanie Honorowym Obywatelem Wielunia

25 lutego 2020 | Wydarzenia

W dniu 25 lutego, podczas sesji rady Rada Miejska w Wieluniu podjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie.

Pomysł o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Wielunia zarówno Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie jak i Prezydentowi RFN Frankowi-Walterowi Steinmeierowi został przedstawiony już w październiku ubiegłego roku przez klub radnych „Łączy Nas Wieluń”.

Klub Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy „Łączy Nas Wieluń”, pismem z dnia 18 października 2019 roku złożył wnioski w tej sprawie wraz z uzasadnieniem, skierowane do Burmistrza Wielunia i Rady Miejskiej w Wieluniu (skany w galerii). Wnioski zostały poddane głosowaniu przez Komisję Elekcyjną. Wniosek dotyczący Prezydenta RFN nie uzyskał akceptacji w przeciwieństwie do wniosku dotyczącego Andrzeja Dudy.

W dniu 22 stycznia Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz wraz z Burmistrzem Gminy Wieluń Pawłem Okrasą przekazał na ręce Ministra Adama Kwiatkowskiego informacje dotyczącą nadania Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie tytułu Honorowego Obywatela Wielunia.

Oficjalną odpowiedź od Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Kwiatkowskiego o decyzji Prezydenta przewodniczący otrzymał 7 lutego. Prezydent przyjmuje tytuł Honorowego Obywatelstwa Wielunia.

W dzisiejszym, 25 lutego, głosowaniu podczas sesji Rady Miejskiej w sprawie nadania tego honorowego tytułu wzięło udział 16 radnych, wszyscy głosowali za uchwałą, która tym samym została podjęta.

Tytuł Honorowego Obywatela Wielunia ma być wyrazem uznania dla Prezydenta Andrzeja Dudy za działania w informowaniu światowej społeczności o tragedii Wielunia, jaka miała miejsce 1 września 1939 roku oraz za „podniesienie rangi Wielunia na arenie krajowej i międzynarodowej” – czytamy we wniosku z naszej galerii.

fot. skanów: Jarosław Rozmarynowski/ƒ„Łączy Nas Wieluń”

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń