Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Mieszkańcy Wielunia uczcili 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

23 stycznia 2020 | Wydarzenia

W dniu 22 stycznia w Wieluniu odbyły się uroczystości upamiętniające 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Uroczystości odbyły się przy symbolicznym pomniku postawionym w Lasku Wieluńskim w 1934 r. Miejsce to zwane Podszubienicami, na przełomie 1863/1864 roku, było przeznaczone do wykonania egzekucji na powstańcach styczniowych, m.in. z Wielunia, Praszki i Złoczewa a w 1864 roku stanowiło wysypisko śmieci i padliny.

Powstanie Styczniowe było ostatnim i najdłuższym zrywem niepodległościowym Polaków skierowanym przeciw Rosji trwającym blisko 2 lata (1863 – 1864). Przez oddziały powstańcze przewinęło się około 200 tys. ludzi, którzy stoczyli ok. 1200 bitew i potyczek. W walce oraz w egzekucjach organizowanych bezpośrednio po jego upadku śmierć poniosło ok. 30 tys. ludzi.

Pomnik zniszczony przez Niemców w 1940 roku zrekonstruowano, w oparciu o zachowaną makietę, w roku 1958 i umieszczono na nim nazwiska zamordowanych w tym miejscu powstańców.

Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863r. są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.

–  mówił o nich 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski

Powstanie Styczniowe przypomniało opinii światowej, że Polacy są i walczą o swoją niepodległość. Do polskich oddziałów powstańczych przybywali ochotnicy z wielu krajów, m.in. z Francji, Włoch, Niemiec czy Szwajcarii. Odrodzenia niepodległej Polski doczekało 3700 weteranów Powstania Styczniowego. Nazywano ich „ kustoszami niepodległości” i „ojcami narodu”.

157. rocznica wybuchu powstania zobowiązuje nas do pochylenia się nad zbiorowymi mogiłami jego uczestników, nad mogiłami rozsianymi na różnych parafialnych cmentarzach, także na historycznej ziemi wieluńskiej obejmującej Białą, Dzietrzniki, Lututów, Mokrsko, Osjaków, Praszkę oraz Rudniki.

Rocznica zobowiązuje do symbolicznych spotkań przy pomnikach im poświęconych np. w Wieluniu czy Praszce, przy przydrożnych krzyżach i głazach upamiętniających miejsca bitew i potyczek oraz miejsca kaźni.

Na uroczystości w Wieluniu upamiętniające zryw niepodległościowy z 1863 r. przybyli kombatanci zrzeszeni w Kole Związku Kombatantów Rzeczpospolitej w Wieluniu, Sybiracy, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych nauczyciele, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu oraz ze Szkoły Podstawowej w Masłowicach.

Podczas uroczystości nie zabrakło też członków Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej”, harcerzy, przedstawicieli Środowiskowego Domu Pomocy w Wieluniu, Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, członków Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń oraz Pocztu sztandarowego z chorągwią Powiatu Wieluńskiego.

Okolicznościowe przemówienie przypominające historię powstania w Wieluniu i na ziemi wieluńskiej tradycyjnie wygłosił dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej i historyk Jan Książek. Odczytany też został okolicznościowy list Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy. Słowo do zebranych skierował także Starosta Wieluński Marek Kieler.

Członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej” pokazali umundurowanie i wyposażenie powstańców oraz z harcerzami wystawili wartę honorową. Uroczystości upamiętniające 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego zakończyło złożenie, przez wszystkich przybyłych, wiązanek kwiatów w barwach narodowych oraz zapalenie zniczy pamięci.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń